Publikasjoner

Publisert 4. apr. 2017 11:34

13. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Hilde Sandvik (red.).

Publisert 4. apr. 2017 11:27

12. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Ruth Hemstad og Bjørn Arne Steine (red.)  

Publisert 17. aug. 2015 12:42

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Publisert 26. juni 2015 13:09

11. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Nora Naguib Leerberg.

Publisert 17. juni 2014 08:53

10. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Geir Heivoll og Sverre Flaattens (red.)

Publisert 2. mai 2014 13:22

Jørn Øyrehagen Sunde (red.) "Constitutionalism before 1789. Constitutional arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution".

Publisert 2. mai 2014 13:20

9. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Ruth Hemstad (red.).

Publisert 25. mars 2014 10:17

8. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Lars Björne.

Publisert 24. mars 2014 14:53

Nils Rune Langeland (red.) "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814-2014"

Publisert 24. mars 2014 14:53

7. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.)

Publisert 24. mars 2014 14:53

Eirik Holmøyvik (red.) "Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014".

Publisert 24. mars 2014 14:52

Dag Michalsen (red.) "Unntakstilstand og forfatning. Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett"

Publisert 24. mars 2014 14:52

Hilde Sandvik og Dag Michalsen (red.) "Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie"

Publisert 24. mars 2014 14:51

Ola Mestad (red.) "Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København"

Publisert 24. mars 2014 14:50

6. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Cecilie Schjatvet.

Publisert 24. mars 2014 14:50

5. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Kirsti Strøm Bull (red.)

Publisert 24. mars 2014 14:50

4. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Ola Mestad (red.).

Publisert 24. mars 2014 14:50

3. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Dag Michalsen (red.).

Publisert 24. mars 2014 14:49

2. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Sverrre Blandhol & Dag Michalsen (red.).

Publisert 24. mars 2014 14:49

1. bind i serien Oslo Studies in Legal History.

Av Dag Michalsen (red.).

Publisert 13. nov. 2013 11:31

 Av Kjersti Selberg

Rettshistoriske studier nr 25

ISBN 978-82-8063-095-112

Publisert 13. nov. 2013 11:31

Av Stine Gahre

Rettshistoriske studier nr 24

Publisert 13. nov. 2013 11:30

- Særlig om Johs. Andenæs' og G. Astrup Hoels bidrag i 1940-årene

Av Øyvind Østerhagen

Rettshistoriske studier nr 23

Publisert 31. mai 2013 15:16

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800.

Publisert 30. okt. 2012 11:33

Av Eugenia Blücher.

Rettshistoriske studier nr. 22