Bøker

Publisert 17. aug. 2015 12:42

Lærebok i forfatningshistorie gir en grundig innføring i norsk forfatningshistorie fra 1814 og frem til i dag. En viktig ambisjon er å fremstille den norske forfatningsutviklingen i lys av internasjonale kontekster og tendenser.

Publisert 31. mai 2013 15:16

Denne boken dreier seg om norsk rettstenknings historie etter 1800. Lenge ble norsk rettstenkning stort sett undersøkt som del av norsk politisk historie. Denne boken løfter frem en rekke av de spørsmål som faktisk har stått sentralt i norsk rettstenkning etter 1800.

Publisert 15. okt. 2012 11:01

Heftet inneholder rettshistoriens viktigste årstall.

Publisert 15. jan. 2012 18:01
Publisert 14. jan. 2012 20:29
Publisert 29. sep. 2010 10:58

Kirsti Strøm Bull har vært redaktør for boka Natur rett og historie.

Publisert 12. mars 2008 14:57