Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie

Publisert i:

Universitetsforlaget (2011)

Kjøp boken her.

 

Sammendrag:

Boken forteller rettshistorien til kystfisket i Finnmark herunder også rettshistorien til sjølaksefisket i Finnmark. Selv om beretningen gjelder Finnmark, har denne rettshistorien langt fra bare lokal interesse. Mange av de store nasjonale fiskerispørsmål startet nettopp i Finnmark. Det gjelder spørsmål om hvalfangst kontra kystfiske, trålfiske kontra fiske med konvensjonelle redskap og fiskerigrensesaken mot England som ble avgjort av Den internasjonale domstol i Haag i 1951 til Norges fordel.


Det såkalte Kystfiskeutvalget for Finnmark ble nedsatt i 2006 under ledelse av tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith. Utvalget ble nedsatt i kjølvannet av Finnmarkslovens vedtakelse i 2005. Loven omfatter ikke rettigheter i saltvann, og siden sjøfisket er en viktig del av det næringsmessige grunnlaget for samisk kultur, ba Stortingets flertall om at sjøfiskets rettigheter i Finnmark måtte utredes. Kirsti Strøm Bull ble engasjert til å skrive om rettshistorien til kystfisket i Finnmark fra 1800-tallet og frem til 1940 i forbindelse med Kystfiskeutvalgets utredning, NOU 2008: 5 Om retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Dette er bakgrunnen for det som nå er utviklet til bok.

Av Professor Kirsti Strøm Bull
Publisert 15. jan. 2012 18:01 - Sist endret 16. jan. 2012 11:32