print logo

Lunsjseminarer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 6. mai. 2014 12:00 - 13:30, Norsk senter for menneskerettigheter, seminarrom 2.etasje, Cort Adelers gate 30

Våren 2013 ble det etablert flere teltleire ved Sognsvann. Som forvalter av skogsområdet, krevde Statsbygg at leirene ble fjernet. Utover høsten fulgte flere rettsaker om hvorvidt leiren måtte flyttes eller ikke.