Lunsjseminarer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 7. sep. 2016 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St.Olavs Plass

Semesterets første RIKS-lunsj er et planleggingsmøte og gjennomgang av høstens seminarrekke.

Tid og sted: 23. sep. 2016 12:00 - 13:00, Eckhoffs Hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans Gate 47

Pierre de Vos fra University of Cape Town innleder om LHBTI-rettigheter i Sør-Afrika.

Arrangementet er på engelsk.

Tid og sted: 20. okt. 2016 12:00 - 13:00, Rom 571, Domus Nova

Professor ved IOR Benedikte Moltumyr Høgberg innleder om retten til utdanning i Grunnlovens § 109.

Tid og sted: 1. nov. 2016 12:00 - 13:30, Rom 571, Domus Nova

Innledninger om aktuelle masteroppgaver ved forfatterne, Andrea Gustavsson og Lars Arnesen

Tid og sted: 15. nov. 2016 12:00 - 13:30, Rom 686, Domus Nova