print logo

Lunsjseminarer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 12. mar. 2015 12:00 - 13:30, Møterom 326, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Seminaret tar for seg praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012.

Hanne Petersen
Tid og sted: 18. mar. 2015 12:00 - 13:30, Seminarrom 571, 5. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Dansk professor innleder om utviklingstendenser fra Ligebehandlingsnævnets praksis i Danmark fra 2009 -2014.