Deltakere i Rett, økonomi og forvaltning (RØF)

Navn Telefon E-post Emneord
Christoffer Conrad Eriksen Professor +47-22850258 c.c.eriksen@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Petroleumsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett
Anne Kjersti Befring Stipendiat +47-22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Helse- og biorett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettshistorie og rettsfilosofi, Personvern.
Arvid Aage Skaar Professor +47-22845560 a.a.skaar@jus.uio.no Skatterett
Astrid Iversen Stipendiat +47-22859764 +47 480 97 239 (mob) astrid.iversen@jus.uio.no Internasjonal privatrett, internasjonal kontraktsrett, Finansmarkedsrett, Forvaltningsrett
Benedikte Moltumyr Høgberg Professor +47-22859450 +47-91548792 (mob) b.m.hogberg@jus.uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Caroline Bang Stordrange Stipendiat - Permisjon +47 22859678 c.b.stordrange@jus.uio.no Selskapsrett
Catherine Banet Førsteamanuensis +47-22859614 97073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Eirik Østerud Professor +47 22859726 eirik.osterud@jus.uio.no Konkurranserett, Markedsrett
Eivind Smith Professor +47-22859418 eivind.smith@jus.uio.no Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett
Erik Boe Professor emeritus +47 22859442 e.m.boe@jus.uio.no Forvaltningsrett
Erling Hjelmeng Professor/studiedekan +47-22859784 e.j.hjelmeng@jus.uio.no Erstatningsrett, Konkurranserett
Finn Arnesen Professor - leder Senter for europarett 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Georg Scheel gjesteforsker 91535602 (mob) +47 91535602 georg.scheel@jus.uio.no Sjørett, Petroleumsrett, Kontraktsrett
Gunnhild Storbekkrønning Solli Stipendiat +47-22850235 g.s.solli@jus.uio.no Tingsrett, Forvaltningsrett, Naturressurser
Guri Kristin Hjallen Eriksen Stipendiat +47-22859441 g.k.h.eriksen@jus.uio.no
Hans Petter Graver Professor +47-22859739 +47-90606085 (mob) h.p.graver@jus.uio.no Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk
Henriette N. Tøssebro Stipendiat +47-22859488 40532100 (mob) h.n.tossebro@jus.uio.no Forvaltningsrett; Strafferett; Metodelære
Henrik Bjørnebye Professor +47-22859740 +47-90640229 (mob) +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Petroleumsrett, Kontrakter og avtaler, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett
Hilde K. Ellingsen Universitetslektor 97121787 h.k.ellingsen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett
Inger Johanne Sand Instituttleder +47-22850213 i.j.sand@jus.uio.no Konstitusjonell rett, Forvaltningsrett, Rettsteori, Rettssosiologi
Johan Vorland Wibye Stipendiat +47-22859464 j.v.wibye@jus.uio.no Forvaltningsrett, Europarett, Rettsfilosofi, Statsforfatningsrett
Jon Christian F. Nordrum Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 (mob) j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Josefin Natalie Engström Stipendiat +47-22859987 j.n.engstrom@jus.uio.no Internasjonal investeringsrett, Internasjonale domstoler, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Internasjonal offentlig rett, Menneskerettigheter
Julius Rumpf Stipendiat +47-22859639 +47-46221706 julius.rumpf@jus.uio.no Energirett, EU- og EØS-rett, europeisk indre energimarked, compliance, kontraktsrett, internasjonal rett, fornybar energi, nettutvikling
Knut Kaasen Professor +47-22859773 knut.kaasen@jus.uio.no Energi, Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Konkurranserett, Menneskerettigheter, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Selskapsrett, Markedsrett, Komparativ rett, Familie- og arverett, Europarett
Malcolm Langford Professor +47-22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett
Marit Halvorsen Professor +47-22859785 marit.halvorsen@jus.uio.no Rettshistorie, Helserett
Ole-Andreas Rognstad Professor +47-22859551 o.a.rognstad@jus.uio.no Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Markedsrett, Europarett, Konkurranserett
Siri Kildahl Venemyr Stipendiat +47-22859774 97500861 (mob) s.k.venemyr@jus.uio.no EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett
Stein Evju Professor emeritus +47-22859325 +47-90982695 (mob) stein.evju@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskrimineringsrett, Europarett, Komparativ rett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter
Stian Øby Johansen Førstelektor +47-22859677 93462203 (mob) s.o.johansen@jus.uio.no Europarett, Folkerett, Menneskerettigheter, EØS-rett, Internasjonale Organisasjoner, EU
Tarjei Bekkedal Professor 22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett, Forvaltningsrett, Ytringsfrihet, Familie- og arverett
Trond Solvang Professor +47-228 59672 +47-915 35 608 (mob) trond.solvang@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Sjørett, Rettsfilosofi, Exfac, Tvisteløsning, Voldgift, Idrettsjus
Trygve Bergsåker Professor - instituttleder +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett