print logo

Deltakere i Selskaper, markeder, samfunn og miljø

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Mads Andenæs Professor +47-22859382 +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranse, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Beate Sjåfjell Professor +47-22859381 +47-95931283 (mob) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Frederik Zimmer Professor +47-22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no
Giuditta Cordero-Moss Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 alla.pozdnakova@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Havrett, Folkerett, Forvaltningsrett, Marked og konkurranse
Daniel Arnesson Stipendiat +47-22859741 +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no Energirett, miljørett, komparativ rett, internasjonal rett, utvikling og fattigdom
Giuseppe Bianco Stipendiat +47-22859732 giuseppe.bianco@jus.uio.no
Juan Carlos Ochoa-Sanchez Postdoktor +47-22842058 j.c.ochoa-sanchez@nchr.uio.no Internasjonal rett, menneskerettigheter, demokrati, rettsøkonomi
Isabel Mota Borges Stipendiat +47-22842062 i.m.borges@jus.uio.no
Eivind Furuseth Stipendiat +47-22859410 eivind.furuseth@jus.uio.no
Xiaoqing Huang Stipendiat +47-22859019 xiaoqing.huang@jus.uio.no Skatterett
Marte Eidsand Kjørven Stipendiat +47-22859328 marte.kjorven@jus.uio.no Kontraktsrett, EØS-rett, Selskapsrett, Europarett
Blazej Kuzniacki Stipendiat +47-22845873 blazej.kuzniacki@jus.uio.no Skatterett
Jørn Andreas Lyngstad Stipendiat +47-22845910 j.a.lyngstad@jus.uio.no Skatterett
Trude Myklebust Stipendiat +47 22859815 trude.myklebust@jus.uio.no Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer
Jon Chr.Fløysvik Nordrum Stipendiat +47-22859419 97089580 j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, Miljørett, Utdanningsrett
Caroline Bang Stordrange Stipendiat (i permisjon) +47 22859678 c.b.stordrange@jus.uio.no
Linn Cecilie Anker-Sørensen Stipendiat l.c.anker-sorensen@jus.uio.no Selskapsrett
Morten Emil Eriksrud Bergan Vitenskapelig assistent 22859294 48129519 (mob) m.e.e.bergan@student.jus.uio.no Bankrett, Finansrett
Astrid Iversen Vitenskapelig assistent astrid.iversen@student.jus.uio.no Internasjonal privatrett, internasjonal kontraktsrett
Helena Karoline Lie Norum Vitenskapelig assistent h.k.l.norum@student.jus.uio.no Immaterialrett
Jenni Maria Nossum Vitenskapelig assistent +47 22859291 j.m.nossum@student.jus.uio.no Selskapsrett
Ragnhild Rath Moritz-Olsen Vitenskapelig assistent r.r.moritz-olsen@student.jus.uio.no Petroleumsrett, Energirett, Folkerett, Miljørett, Selskapsrett