Deltakere i Selskaper, markeder, samfunn og miljø

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranse, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Beate Sjåfjell Professor +47-22859381 +47-95931283 (mob) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Frederik Zimmer Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Giuditta Cordero-Moss Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Jukka Mähönen Professor +47-22859534 +47 949 83 275 jukka.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi, Europarett
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 alla.pozdnakova@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, EU, Havrett, Folkerett, Forvaltningsrett, Marked og konkurranse, Baltikum, Russland, Arktis, Nordområdene
Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis +47-22859735 +47-91864768 m.b.christoffersen@jus.uio.no Selskapsrett, Kontraktsrett, Sivilprosess
Daniel Arnesson Stipendiat +47-22859741 98065238 (mob) +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no Energirett, miljørett, naturressursrett, utviklingsrett, internasjonal rett, komparativ rett, rettssosiologi, utvikling, fornybar energi, energi, bærekraftig utvikling, miljø og klima, Sørafrika, India
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47-22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Kina, Minoriteter, Minoritetsrettigheter, Menneskerettigheter
Malcolm Langford Førsteamanuensis +47-22842031 malcolm.langford@jus.uio.no
Linn Cecilie Anker-Sørensen Stipendiat 22859328 l.c.anker-sorensen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Europarett, EØS-rett
Giuseppe Bianco Stipendiat +47 22859292 giuseppe.bianco@jus.uio.no
Yuliya Chernykh Stipendiat +47-22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Xiaoqing Huang Stipendiat +47-22859019 xiaoqing.huang@jus.uio.no Skatterett
Sjur Swensen Ellingsæter Stipendiat +47-22859290 s.s.ellingsater@jus.uio.no EU-rett, EØS-rett, Finansmarkedsrett, Konkursrett, obligasjonsrett
Erlend Eriksen Gjein Stipendiat +47 22859293 e.e.gjein@jus.uio.no Selskapsrett, Komparativ rett, corporate governance
Trude Myklebust Stipendiat +47 22859815 trude.myklebust@jus.uio.no Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer
Jon Christian F. Nordrum Universitetslektor +47 22859419 97089580 (mob) j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, Miljørett, Utdanningsrett
Caroline Bang Stordrange Stipendiat +47 22859678 c.b.stordrange@jus.uio.no Selskapsrett
Ludovica Chiussi Stipendiat +47-22842068 ludovica.chiussi@nchr.uio.no
Maja Van Der Velden Førsteamanuensis +47-22852816 majava@ifi.uio.no bærekraftige teknologi, brukermedvirking, deltakende design, e-avfall, kjønn, regulering, reparasjon, resirkulering, restaurerende design, unge pasienter
Astrid Iversen Stipendiat +47-22859764 astrid.iversen@jus.uio.no Internasjonal privatrett, internasjonal kontraktsrett, Finansmarkedsrett, Forvaltningsrett
Vegard Gjertsen Vitenskapelig assistent 22859747 vegard.gjertsen@student.jus.uio.no Selskapsrett
Hanne Bjørge-Eriksen Vitenskapelig assistent 22859747 hanne.bjorge-eriksen@student.jus.uio.no Selskapsrett
Eli Rudshagen Vitenskapelig assistent 22859302 eli.rudshagen@student.jus.uio.no Selskapsrett