Deltakere i Selskaper, markeder, samfunn og miljø

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Mads Andenæs Professor +47-22859382 +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranse, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Beate Sjåfjell Professor +47-22859381 +47-95931283 (mob) b.k.sjafjell@jus.uio.no Selskapsrett, Europarett, Miljørett, Rettsøkonomi, Internasjonal privatrett
Frederik Zimmer Professor emeritus +47 22859433 frederik.zimmer@jus.uio.no Skatterett, Europarett
Giuditta Cordero-Moss Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Jukka Mähönen Professor 22 85 95 34 +47 949 83 275 jukka.mahonen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Rettsøkonomi
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 alla.pozdnakova@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Havrett, Folkerett, Forvaltningsrett, Marked og konkurranse
Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis +47-22859735 +47 918 64 768 m.b.christoffersen@jus.uio.no Selskapsrett, Kontraktsrett, Sivilprosess
Daniel Arnesson Stipendiat +47-22859741 +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no Energirett, miljørett, naturressursrett, utviklingsrett, internasjonal rett, komparativ rett, rettssosiologi, utvikling, fornybar energi, energi, bærekraftig utvikling, miljø og klima
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47-22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Kina, Minoriteter, Minoritetsrettigheter, Menneskerettigheter
Linn Cecilie Anker-Sørensen Stipendiat +47-22859324 l.c.anker-sorensen@jus.uio.no Selskapsrett, Finansmarkedsrett, Europarett, EØS-rett
Giuseppe Bianco Stipendiat +47-22859732 giuseppe.bianco@jus.uio.no
Isabel Mota Borges Stipendiat +47-22842062 i.m.borges@jus.uio.no
Yuliya Chernykh Stipendiat yuliya.chernykh@jus.uio.no
Xiaoqing Huang Stipendiat +47-22859019 xiaoqing.huang@jus.uio.no Skatterett
Sjur Swensen Ellingsæter Stipendiat +47-22859290 s.s.ellingsater@jus.uio.no EU-rett, EØS-rett, Finansmarkedsrett, Konkursrett, obligasjonsrett
Erlend Eriksen Gjein Stipendiat +47 22859293 e.e.gjein@jus.uio.no Selskapsrett, Komparativ rett, corporate governance
Marte Eidsand Kjørven Stipendiat +47-22859328 marte.kjorven@jus.uio.no Kontraktsrett, EØS-rett, Selskapsrett, Europarett
Blazej Kuzniacki Stipendiat +47-22845873 blazej.kuzniacki@jus.uio.no Skatterett
Jørn Andreas Lyngstad Stipendiat +47-22845910 j.a.lyngstad@jus.uio.no Skatterett
Trude Myklebust Stipendiat +47 22859815 trude.myklebust@jus.uio.no Finansmarkedsrett, Verdipapirrett, Børsrett, ansvarlige investeringer
Jon Chr.Fløysvik Nordrum Stipendiat +47-22859419 97089580 j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, Miljørett, Utdanningsrett
Caroline Bang Stordrange Stipendiat +47 22859678 c.b.stordrange@jus.uio.no
Ludovica Chiussi Stipendiat +47-22842068 ludovica.chiussi@nchr.uio.no
Mats J. Iversen Stenmark Stipendiat (PERMISJON) 95051506 (mob) 95051506 m.j.i.stenmark@jus.uio.no Strafferett og straffeprosess, Sivilprosess, korrupsjon
Maja Van Der Velden Førsteamanuensis +47-22852816 majava@ifi.uio.no bærekraft, brukermedvirking, design, etikk, kjønn, unge pasienter
Vegard Gjertsen Vitenskapelig assistent 22859747 vegard.gjertsen@student.jus.uio.no Selskapsrett
Ragnhild Lunner Vitenskapelig assistent 22 85 92 90 45 21 04 89 ragnhild.lunner@student.jus.uio.no Selskapsrett
Martin Kloster Aasen Vitenskapelig assistent 22859747 48153538 m.k.aasen@student.jus.uio.no Selskapsrett
Yong Zhou