print logo

Samarbeid

Forskergruppen har medlemmer fra flere institutter og sentre ved fakultetet og ved andre forskningsinstitusjoner, både i Norge og i utlandet. Ved fakultetet samarbeider vår forskergruppe spesielt med forskergruppene om naturressursrett og om internasjonal rett, med faggruppen om arbeidsrett og med Europarettsnettverket.

En rekke av forskergruppens medlemmer deltar aktivt i Nordisk Selskapsrettsnettverk, og i andre europeiske og internasjonale nettverk.  

Forskergruppen har et utstrakt samarbeid med selskapsrettsadvokater og andre selskapsrettsjurister, bl.a. gjennom våre faglunsjer, som er åpne for alle interesserte forskere og praktikere. Vi har etablert en egen selskapsrettsliste slik at vi kan sende ut informasjon om arrangementer og annet av selskapsrettslig interesse. Innmelding til denne e-postlisten skjer ved henvendelse til forskergruppens administrasjon.

Publisert 26. jan. 2012 11:33