print logo

Studieprogrammer og emner

Selskapsrett inngår i jusstudiet på to nivåer. I studiets 3. år er selskapsrettsfaget obligatorisk. Professor Mads Andenæs er fagansvarlig lærer.  I studiets 5. år er selskapsrett et valgfritt fag. Ansvaret for valgfaget ligger hos professor Beate Sjåfjell som fagansvarlig lærer.

Skatterett tilbys som valgfag både på jusstudiets 3. år (grunnleggende inntektsskatterett) og i 4. eller 5. studieår (hovedsakelig selskapsskatterett og internasjonal skatterett). I 4. og 5. år tilbys også grunnleggende skatterett i utvidet versjon med sikte på dem som ikke tok faget i 3. studieår. Professor Frederik Zimmer er fagansvarlig.

International Climate Change and Energy Law undervises på engelsk på masternivå, med førsteamanuensis Christina Voigt som fagansvarlig. Professor Beate Sjåfjell bidrar med forelesning om den rettslige reguleringen av selskaper som et mulig bidrag til bærekraftig utvikling.

Forskergruppen bidrar gjerne med å finne veiledere til studenter som skriver masteroppgaver innenfor et av forskergruppens fagområder, eller på tvers av flere av fagområdene. Interesserte studenter bes ta kontakt med forskergruppen. Se emnebanken for selskapsrett, som er en idébank med temaer med tradisjonelt og videre perspektiv. Se også emnebanken for skatterett og andre offentligrettslige og privatrettslige fag. Det ikke er nødvendig med eksakt temaangivelse innenfor fristene 1. april og 1. oktober, da den nærmere problemstilling vil utformes i samarbeid med veileder.

Publisert 29. feb. 2012 11:39 - Sist endret 10. jul. 2012 10:15