Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 31. jan. 2018 15:15 - 17:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

Fremmedkrigere, radikalisering, og straffegjennomføring.

Tidligere

Tid og sted: 6. des. 2017 15:15 - 17:00, Møterom, 3 etg., Domus Bibliotheca

Hvordan kan og bør forskning formidles i en politisert kriminalpolitisk debatt?

Tid og sted: 1. nov. 2017 15:15 - 17:00, Møterom, 3 etg, Domus Bibliotheca

Er skandinaviske fengsler verdens beste, eller er de som fengsler andre steder?

Statue av Justitia.
Tid og sted: 18. okt. 2017 15:15 - 17:00, Møterom, 3 etg, Domus Bibliotheca

Hva kjennetegner vellykket tverrfaglighet? Hva kan vi håpe på å oppnå ved å samarbeide på tvers av faglige grenser i studiet av straff?

Tid og sted: 23. mars 2017 19:00 - 21:00, Frokostkjelleren

I samarbeid med strafferettsmiljøet ved Institutt for offentlig rett inviterer Den Norske Kriminalistforening til debattmøte om forslagene i NOU 2016:24 "Ny straffeprosesslov".