Deltakere i Tvisteløsning

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Sverre Blandhol Professor +47-22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Maria Astrup Hjort Førsteamanuensis +47-22859472 m.a.hjort@jus.uio.no Sivilprosess, Straffeprosess, Rettshistorie, Etikk
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Petroleumsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett
John Asland Professor +47-22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Inge Lorange Backer Professor emeritus +4722859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Trygve Bergsåker Professor - instituttleder +47-22859703 trygve.bergsaker@jus.uio.no Kontraktsrett
Herman Bruserud Førsteamanuensis +47-22859705 herman.bruserud@jus.uio.no Kjøpsrett, Tingsrett, Avtalerett, Enterpriserett, Erstatningsrett, Kontraktsrett
Hans Jacob Bull Professor emeritus +47-22859751 +47-92037884 (mob) h.j.bull@jus.uio.no
Yuliya Chernykh Stipendiat +47-22859041 41287275 (mob) yuliya.chernykh@jus.uio.no
Margrethe Buskerud Christoffersen Førsteamanuensis +47-22859735 +47-91864768 m.b.christoffersen@jus.uio.no Kontraktsrett, Selskapsrett, Sivilprosess
Giuditta Cordero-Moss Professor +47-22859737 g.c.moss@jus.uio.no Internasjonal privatrett, Kontraktsrett
Hans Petter Graver Professor +47-22859739 +47-90606085 (mob) h.p.graver@jus.uio.no Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk
Ole Hammerslev Professor II ole.hammerslev@jus.uio.no
Harald Irgens-Jensen Førsteamanuensis +47-22859357 hlirgens@jus.uio.no Erstatningsrett, Avtalerett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Komparativ rett, Rettsinformatikk
Knut Kaasen Professor +47-22859773 knut.kaasen@jus.uio.no Energi, Petroleumsrett, Tredjemannsvern, Kontraktsrett
Anine Kierulf
Malcolm Langford Professor +47-22842031 9770 3339 (mob) malcolm.langford@jus.uio.no Menneskerettigheter, Konstitusjonell rett, Statsforfatningsrett
Kåre Lilleholt Professor +47-22859604 +4799715468 (mob) kare.lilleholt@jus.uio.no Kontraktsrett, Formuerett, Europarett
Tobias Mahler Professor +47 22850087 +47-93629296 (mob) tobias.mahler@jus.uio.no Rettsinformatikk, eForvaltning
Dag Michalsen Dekan +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Jon Christian F. Nordrum Førsteamanuensis +47 22859419 97089580 (mob) j.c.nordrum@jus.uio.no Lovgivningslære, legisprudens, klarspråk, lovspråk, rettssosiologi, forvaltningsrett, regelteknikk, regelforenkling, folkerett, miljørett, utdanningsrett
Anna Offit
Knut-Erich Papendorf Professor emeritus +47-92481727 (mob) k.e.papendorf@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Omar Saleem Rathore
Michael Reiertsen
Anne Robberstad Professor +47-22859415 anne.robberstad@jus.uio.no Sivilprosess, Straffeprosess
Karl Inge Rohde Stipendiat +47-22845559 k.i.rohde@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Sivilprosess, Rettskildelære, Straffeprosess
Olaf Halvorsen Rønning Stipendiat 97114331 (mob) (+47) 97114331 o.h.ronning@jus.uio.no Rettssosiologi, Rettssystemet, Menneskerettigheter, Rettshjelp, Sivilprosess
Georg Scheel gjesteforsker 91535602 (mob) +47 91535602 georg.scheel@jus.uio.no Sjørett, Petroleumsrett, Kontraktsrett
Kristin Skjørten Professor II +47-22850066 90412960 (mob) +47 90412960 krskjor@jus.uio.no Barnerett, Rettssosiologi, Kriminologi
Trond Solvang Professor +47-228 59672 +47-915 35 608 (mob) trond.solvang@jus.uio.no Kontraktsrett, Erstatningsrett, Sjørett, Rettsfilosofi, Exfac, Tvisteløsning, Voldgift, Idrettsjus
Mats Stenmark Student +47-22859467 95051506 (mob) mats.stenmark@jus.uio.no
Vibeke Blaker Strand Professor +47-22842092 +47-90204160 (mob) v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Tone Sverdrup Professor +47-22859781 tone.sverdrup@jus.uio.no Familie- og arverett
Trine-Lise Wilhelmsen Professor +47-22859615 +47-934 10 132 (mob) t.l.wilhelmsen@jus.uio.no Skipsfart, Forsikringsrett, Eiendom og forsikring, Erstatningsrett, Rettsøkonomi, Kontrakter og avtaler, Sjørett, Sjøforsikringsrett, Transportrett, Internasjonale relasjoner, Norden
Tone Linn Wærstad Postdoktor +47 22850236 t.l.warstad@jus.uio.no Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett
Inger Berg Ørstavik Førsteamanuensis +47-22859539 i.b.orstavik@jus.uio.no Sivilprosess, Konkurranserett, Kontraktsrett, Immaterialrett, Tvisteløsning
Nora Sandvik Bratheim Vitenskapelig assistent n.s.bratheim@student.jus.uio.no Immaterialrett, Kontraktsrett