Aktuelle-saker

Publisert 15. jan. 2018 13:54

Patricia Kameri-Mbotes arbeid med å få likestilling på pensum i jusstudier i Sørøst-Afrika anbefales som inspirasjon for Universitetet i Oslo.

Professor Anne Hellum
Publisert Jan. 15, 2018 1:45 PM

Anne Hellum has been interviewed in an article on the criticism against Norway from the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women.

Publisert 10. jan. 2018 12:49

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Kilden om kjønnsperspektiver i forskning, og i fagfeltet rettsvitenskap. "Å bruke kjønnsperspektiv som linse når man studerer retten viser frem sammenhenger og reiser spørsmål som ellers er vanskelige å få øye på" (Kilden kjønnsforskning.no).

Ingunn Ikdahl
Publisert 5. jan. 2018 11:10

Professor Ingunn Ikdahl er intervjuet i Dag og Tid om seksuell trakassering, aktualisert av skandalen rundt Trond Giske.

Publisert 30. nov. 2017 10:21

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut to nye publikasjoner: "Skyggedom av enkepensjonsdommen" og "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap?".

Anne Hellum
Publisert 23. nov. 2017 10:54

Professor Anne Hellum er intervjuet i klassekampen i anledning kritikk av Norge fra FNs kvinnediskrimineringskomité.

 

Tone Linn Wærstad
Publisert 5. okt. 2017 14:14

Postdoktor Tone Linn Wærstad ble intervjuet i programmet Nyhetslunsj på NRK P2 om dumping av kvinner i Pakistan.

Anneken Sørlie
Publisert 4. okt. 2017 14:33

Stipendiat Anniken Sørlie har nylig publisert et kapittel i boken Queering International Law og en artikkel i Critical Social Policy.

Nettverk for barnerettsforskning
Publisert 3. okt. 2017 11:35

Nettverket vil primært bestå av jurister fra nordiske universiteter, høgskoler og institutter som forsker på barns rettslige stilling.

Publisert 12. sep. 2017 09:46

UiO æresdoktor Patricia Kameri-Mbote er blitt intervjuet av nettavisen Khrono om sitt arbeid med kvinnerett og å integrere kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiv i obligatoriske juridiske fag ved afrikanske universiteter.

Stortinget
Publisert 6. sep. 2017 13:39

Forskergruppen VERDI har laget en samleside med informasjon om Solberg-regjeringens forslag til lovendringer på diskriminerings- og likestillingsfeltet.

Publisert 7. aug. 2017 10:55

Lars Arnesen har publisert artikkelen "Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? –Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn" i Kritisk juss 02/2017.

Publisert 19. juli 2017 13:53

Andrea Gustafsson Grønningsæter har publisert en kronikk i Dagbladet om norske myndigheters vurdering av homofile asylsøkere, og masteroppgaven hennes ble referert til i Stortingets spørretime.

Seminardeltakerne drøftet hvordan man kan sikre kvinnelige studenter en trygg studiesituasjon som er fri for seksuell trakassering
Publisert 6. juli 2017 14:01

Denne Norad-rapporten presentererer funnene fra et seminar ved University of Zimbabwe i Harare angående seksuell trakassering og utnytting i høyere utdanningsinstitusjoner.

Publisert 12. mai 2017 14:12

Norske utlendingsmyndigheter jakter på skam, tabu og stigma når de skal vurdere asylsøkeres seksuelle orientering. Denne praksisen er problematisk og kan være i strid med menneskerettighetene, sier jurist.

Publisert 28. apr. 2017 10:42

Forskerne Andrea Gustafsson, Anne Hellum og Anniken Sørlie har publisert en kronikk i Dagbladet om endring av juridisk kjønn.

Publisert 7. apr. 2017 13:46

Professorene Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand retter blikket mot Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet i sin artikkel i Kritisk juss 01 / 2017 (Volum 53) .

Publisert 29. mars 2017 18:11

Boken "Potecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce. Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International Law and Human Rights Law" er utgitt av NOMOS, Oslo legal studies.

Publisert 20. mars 2017 13:22

Les RUZIVO Trust sin bokanmeldelse av Open Access boken "Water is life" redigert av Anne Hellum, Patricia Kameri-Mbote og Barbara van Koppen.

Publisert 13. mars 2017 11:42

Internasjonale menneskerettighetsorganer benytter i stor grad et voksenperspektiv når de behandler rettighetene til personer med interkjønn. – Det er på tide å se dette fra barnas perspektiv, sier forsker.

Publisert 31. jan. 2017 13:59

Også barn under 16 år har nå mulighet til å endre juridisk kjønn. Anniken Sørlie forsker på lovverkets innvirkning på hvordan barn og unge opplever egen identitet.

Pc
Publisert 17. jan. 2017 10:36

Har vi for mange eller for få rettigheter? Rettigheter kan være et uttrykk for politiske prioriteringer og verdivalg, mener forskere.