Mastermaraton

Forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) inviterer til "mastermaraton" hvor tre studenter presenterer sine masteroppgaver.

Mastermaraton

Tre masterstudenter presenterer funnene i sine masteroppgaver under mastermaraton. Bilde: Colourbox.com

Det blir tre presentasjoner på ca. 20 minutter hver, etterfulgt av kommentarer:

  • Maren Grytting presenterer sin oppgave "Contributing during Crisis: A study on women's right to participate in processes linked to natural disasters"
  • Oda Marie Bjørvik presenterer sin oppgave "The Role and Effectiveness of National Action Plans as Soft Law Tools to Implementing United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. - With a case study of Nepal’s National Action Plan on Implementation of UNSCRs 1325 and 1820"
  • Eli Karine Vik presenter sin oppgave "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap"

Det åpnes for diskusjon etter presentasjonene og kommentarene. 

Alle er velkomne til å delta på arrangementet.

Publisert 23. aug. 2017 10:42 - Sist endret 23. aug. 2017 10:42