Deltakere i Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI)

Navn Telefon E-post Emneord
Ingunn Ikdahl Professor 22850046 ingunn.ikdahl@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Velferdsrett, Trygderett, Utviklingsrett
Vibeke Blaker Strand Professor +47-22842092 +47-90204160 (mob) v.b.strand@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Arbeidsrett, Menneskerettigheter, Kvinnerett, Statsrett, Velferdsrett
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47-22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Anne Hellum Professor +47-22850042 anne.hellum@jus.uio.no Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Utviklingsrett
Aled Dilwyn Fisher Stipendiat +47-22842041 a.d.fisher@jus.uio.no menneskerettigheter og miljø, utvikling og fattigdom, miljø og klima, miljø, menneskerettigheter og økonomi, Miljørett, menneskerettigheter og næringsliv, menneskerettigheter og mangfold, Menneskerettigheter
Anne Kjersti Befring Stipendiat +47-22859429 +4795827358 a.k.befring@jus.uio.no Personvern., Helse- og biorett, Forvaltningsrett, Konstitusjonell rett, Rettshistorie og rettsfilosofi
Andrea Gustafsson Grønningsæter
Anniken Sørlie Student +47-22842044 anniken.sorlie@jus.uio.no LHBTI-rettigheter, Likestillings- og diskrimineringsrett, Menneskerettigheter
Aslak Syse Professor emeritus +47-22859484 aslak.syse@jus.uio.no Helserett, Velferdsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Benedikte Moltumyr Høgberg Professor +47-22859450 +47-91548792 (mob) b.m.hogberg@jus.uio.no Statsforfatningsrett, Forvaltningsrett, Menneskerettigheter, Rettskildelære
Bernard Johann Mulder Førsteamanuensis +47-22859618 b.j.mulder@jus.uio.no Arbeidsrett, Avtalerett
Cecilia Marcela Bailliet Professor +47 22850234 c.m.bailliet@jus.uio.no Folkerett, Menneskerettigheter, Flyktningerett, Fred
Dina Townsend Stipendiat +47-22844223 dina.townsend@jus.uio.no
Claire Poppelwell-Scevak
Elisabeth Bjørnstøl Ansvarlig for SMRs tematiske satsning på likhet og ikke-diskriminering/ Ansvarlig for SMRs arbeid med rettstat og rettssikkerhet i Kina 22842074 e.p.bjornstol@nchr.uio.no Kina, Menneskerettigheter, Menneskerettigheter i Kina, Likhet, Ikke-diskriminering, rettssikkerhet
Henriette Jakobien Liesker
John Asland Professor +47-22859775 john.asland@jus.uio.no Familie- og arverett
Inga Bostad Direktør +47-22842035 +47-93085191 (mob) inga.bostad@nchr.uio.no Danning, Skeptisisme, Pedagogisk filosofi, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Anderledeshet, Språkfilosofi, Anvendt filosofi, Erkjennelsesteori, Filosofi, Ex.phil., Pedagogikk
Ingvill Thorson Plesner
Kristin Bergtora Sandvik Professor +47-22850123 k.b.sandvik@jus.uio.no Flyktninger, Kjønn, Menneskerettigheter, Makt, Legitimitet, Humanitærrett, Rettssosiologi, Rettsliggjøring
Karianne Askeland
Katja Franko Professor +47-22850127 katja.franko@jus.uio.no Overvåkning og personvern, Kriminologi, Etnisitet, EU, Rettssosiologi, EØS og Europa
Kirsten Sandberg Professor +47-22850043 kirsten.sandberg@jus.uio.no Forvaltningsrett, Velferdsrett, Barnerett, Kvinnerett
Kirsten Ketscher +47-22850066 kirsten.ketscher@jus.uio.no
Katrine Fredwall Stipendiat +47-22859783 katrine.fredwall@jus.uio.no Familie- og arverett, vergemålsrett
Kristian Andenæs Professor emeritus +47 93 09 95 05 kristian.andenas@jus.uio.no Velferdsrett, Minoriteter, Kriminologi og rettssosiologi, Rettsliggjøring, Flyktninger
Kristin Skjørten Professor II +47-22850066 90412960 (mob) +47 90412960 krskjor@jus.uio.no Barnerett, Rettssosiologi, Kriminologi
Lavleen Kaur Stipendiat +47-22850219 lavleen.kaur@jus.uio.no India, Kjønn, Etnisitet, Kriminologi og rettssosiologi, Diskriminering, Marginalisering, Flyktninger
Lena Larsen Leder - Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet 22842045 91624823 (mob) lena.larsen@nchr.uio.no
Louise Stang Heffermehl
Mads Andenæs Professor +47-22859382 46624550 (mob) +47 46624550 mads.andenas@jus.uio.no Konkurranserett, Menneskerettigheter, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Selskapsrett, Markedsrett, Komparativ rett, Familie- og arverett, Europarett
Maïmouna Lise Pouye Rabatel-Fernel Stipendiat +47-22859411 m.l.p.rabatel-fernel@jus.uio.no
May-Len Skilbrei Instituttleder +47-22850110 m.l.skilbrei@jus.uio.no Marginalisering, Kjønn, Kriminologi og rettssosiologi, Europarett
Marianne Jenum Hotvedt Postdoktor +47-22859721 +47-95885767 (mob) m.j.hotvedt@jus.uio.no Arbeidsrett, Diskriminerings- og likestillingsrett
Mona Keiko Løken Universitetslektor +47-22859727 91585904 m.k.loken@jus.uio.no
Monika Lindbekk
Morten Kjelland Professor +47-22845902 + 47 91 68 20 25 (internnr: 45902) (mob) morten.kjelland@jus.uio.no Velferdsrett, revisjon av bøkene Velferdsrett i og II, sammen med Aslak Syse
Nora Marie Haune Bornø Vitenskapelig assistent n.m.h.borno@jus.uio.no
Tone Linn Wærstad Postdoktor +47 22850236 t.l.warstad@jus.uio.no Familie- og arverett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Diskriminerings- og likestillingsrett, Internasjonal privatrett
Ragnhild Lunner Vitenskapelig assistent ragnhild.lunner@student.jus.uio.no
Sofie A.E. Høgestøl Stipendiat +47-22850061 94828421 (mob) +47 948 28 421 s.a.hogestol@jus.uio.no internasjonal strafferett, Strafferett og straffeprosess, Menneskerettigheter, Folkerett
Sevda Clark Doctoral Research Fellow +47 22 84 20 20 +47-47469245 (mob) sevda.clark@nchr.uio.no Children's Rights, Economic Social and Cultural Rights, Women's Rights, Business and Human Rights
Stephanie Schmölzer Seniorkonsulent +47-22850038 +47-47215795 (mob) stephanie.schmolzer@jus.uio.no
Tone Sverdrup Professor +47-22859781 tone.sverdrup@jus.uio.no Familie- og arverett
Tore Lindholm Professor emeritus +47-22842013 +47-45021737 (mob) tore.lindholm@nchr.uio.no
Vidar Halvorsen Professor +47-22850107 48291902 (mob) vidar.halvorsen@jus.uio.no Rettssystemet, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettsstaten, Rettshistorie og rettsfilosofi, Straff
Yi Wang Rådgiver +47-22842054 yi.wang@nchr.uio.no Likestilling, Kina, Menneskehandel., Prosjekt management, International samarbeid, Menneskerettigheter