Publikasjoner

Publisert 30. nov. 2017 10:21

Kvinnerettslig skriftserie har gitt ut to nye publikasjoner: "Skyggedom av enkepensjonsdommen" og "Hvilke begrensninger oppstiller diskrimineringsvernet for religiøse arbeidsgiveres adgang til å nekte å ansette kandidater som lever i samboerskap?".

Anneken Sørlie
Publisert 4. okt. 2017 14:33

Stipendiat Anniken Sørlie har nylig publisert et kapittel i boken Queering International Law og en artikkel i Critical Social Policy.

Publisert 7. aug. 2017 10:55

Lars Arnesen har publisert artikkelen "Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? –Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn" i Kritisk juss 02/2017.

Publisert 7. apr. 2017 13:46

Professorene Anne Hellum og Vibeke Blaker Strand retter blikket mot Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet i sin artikkel i Kritisk juss 01 / 2017 (Volum 53) .

Publisert 29. mars 2017 18:11

Boken "Potecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce. Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International Law and Human Rights Law" er utgitt av NOMOS, Oslo legal studies.

Publisert 27. jan. 2017 11:57

Boken er redigert av Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand.