Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om Klarspråk

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. Konferansen Klart språk og medborgerskap vil sette fokus på utfordringer i arbeidet med å sikre et klart offentlig språk.

Program

Tirsdag 22. mai

09:00: Registrering

09:30: Åpning v/ dekanene ved JUS og HF

10:00-11:00: Hovedtaler 1 og 2

11:00-11:30: Pause

11:30 – 12:30: Parallellsesjoner

12:30 – 13:30: Lunsj

13:30 – 15:00: Parallellsesjoner

15:00– 15:15 Pause

15:15-16:00: Avslutning i plenum

18:00: Middag (egen påmelding)

Onsdag 23. mai

09:00 – Velkommen

09:15 – 10:15: Hovedtaler 3 og 4

10:15 – 10:30: Pause

10:30 – 12:00: Parallellsesjoner

12:00 – 12:15: Pause

12:15 – 13:00: Paneldebatt i plenum

13:00 – 13:15: Avslutning v/ Johan Tønnesson

13:15 – 14:00 Lunsj

 

Arrangør

Klarspråkprosjektet, Det juridiske fakultet
Publisert 18. des. 2017 16:14 - Sist endret 9. jan. 2018 14:08