Publikasjoner - Side 10

Publisert 25. mai 2016 12:04

Olaussen, Leif Petter (2016): "Torfinn Langelid: Bot og betring? Fengselsundervisninga si historie i Noreg" i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Publisert 25. mai 2016 12:01

Olaussen, Leif Petter (2016): "Hvorfor er Durkheim, Weber og Searle relevante? Et svar til Nicolay B. Johansen" i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Publisert 24. mai 2016 15:19

Olesen, Anette, Linda Kjær Minke og Ole Hammerslev (2016): 'Det retlige møde'. i Nils Jul Clausen, Jørgen Dalberg-Larsen, Bent Ole Gram Mortensen & Hans Viggo Godsk Pedersen (red), Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, København.

Publisert 24. mai 2016 14:58

Fjær, Eivind Grip , Willy Pedersen og Sveinung Sandberg (2016): "Party on wheels: mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebration" i The British Journal of Sociology.

Publisert 19. mai 2016 14:38

Ellefsen, Rune (2016): "Judicial opportunities and the death of SHAC: legal repression along a cycle of contention" i Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest.  

Publisert 19. mai 2016 14:38

Gundhus, Helene O. I. (2016): "Otto Petersson: Att bli polis. Från utbildningens förväntningar til gatans norm" i Nordisk politiforskning. 

Publisert May 19, 2016 1:49 PM

Professor Daniel Naurin has written a report for the Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS) together with Per Cramér, Olof Larsson and Andreas Moberg. The report has the title: "See You in Luxembourg? EU Governments' Observations Under the Preliminary Reference Procedure" (SIEPS report 2016:5).

Publisert 18. mai 2016 11:24

Nøkleberg, Martin (2016): "Security Governance – An Empirical Analysis of the Norwegian Context" i Nordisk politiforskning.

Publisert 18. mai 2016 11:15

Dahl, Johanne Yttri og Heidi Mork Lomell (2016): "En god og en dårlig nyhet – om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker" i Nordisk politiforskning.

Publisert 10. mai 2016 11:35

Ifølge professorene Beate Sjåfjell og Anita Halvorssen er det klart at staten må la oljen og gassen i Arktis ligge, dersom Norge skal kunne oppfylle sine nasjonale og internasjonale miljøforpliktelser. I denne artikkelen gjennomgår de nasjonal, europeisk og internasjonal rett for å vurdere hvilke forpliktelser Norge er bundet av og hvordan dette påvirker det politiske og rettslige handlingsrommet til norske politikere.  

Publisert 9. mai 2016 08:33

Ystehede, Per Jørgen (2016) "Contested Spaces: On Crime Museums, Monuments and Memorials" i Paul Knepper & Anja Johansen, ed, The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice. 

Publisert Apr. 29, 2016 3:53 PM

Article by Tore Lindholm  in Modernity - Unity in Diversity?  Essays in Honour of Helge Høibraaten, Novus Forlag 2016, pp 237 - 257

Publisert Apr. 26, 2016 8:32 AM

PluriCourts coordinator Daniel Naurin has together with Olof Larsson written the article "Judicial Independence and Political Uncertainty: How the Risk of Override Impacts on the Court of Justice of the EU". The article is published in International Organization 70(2), 2016.

Publisert Apr. 25, 2016 4:30 PM

The article "Speaking Law to Power: The Strategic Use of Precedent of the Court of Justice of the European Union" by PluriCourts coordinator Daniel Naurin together with Olof Larsson, Mattias Derlén, and Johan Lindholm is published in Comparative Political Studies.

Publisert 21. apr. 2016 15:12

Pedersen, Willy, Heith Copes & Sveinung Sandberg (2016): "Alcohol and violence in nightlife and party settings: A qualitative study" i Drug and Alcohol Review.

Publisert 21. apr. 2016 15:12

Sandberg, Sveinung (2016): "The importance of stories untold: Life-story, event-story and trope" i Crime, Media, Culture.

Publisert 20. apr. 2016 15:02

Denne artikkelen er forfattet av Anine Kierulf og er publisert i Lov og Rett, vol. 55 (2016), nr. 3

s. 185-189

Publisert Apr. 20, 2016 11:46 AM

Video recording of the forum «Climate Change after the Paris Agreement», hosted by PluriCourts on Apr 14 in Gamle festsal.

See full program.

Publisert 18. apr. 2016 11:12

Kim Møller & Sveinung Sandberg (2016): "Debts and Threats: Managing Inability to Repay Credits in Illicit Drug Distribution" i Justice Quarterly.

Publisert Apr. 14, 2016 11:14 AM

Professor Andreas Føllesdal has written a chapter in the edited volume "Shifting Centres of Gravity in Human Rights Protection: Rethinking relations between the ECHR, EU, and national legal orders" (2016, Routledge).

Publisert Apr. 14, 2016 11:00 AM

Professor Geir Ulfstein has written a chapter in the edited volume "Shifting Centres of Gravity in Human Rights Protection: Rethinking relations between the ECHR, EU, and national legal orders" (2016, Routledge).

Publisert 11. apr. 2016 13:10

Anette B. Houge har skrevet et kapittel i boken Homicide, Gender and Responsibility. An International Perspective.

Publisert 31. mars 2016 13:09

Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol 129(1), 2016, s. 74-82.

Publisert 30. mars 2016 13:50

Denne artikkelen er forfattet av Anine Kierulf og er publisert i Kritisk Juss 1/16,

s. 55-61

Publisert Mar. 29, 2016 3:22 PM