Nettsider med emneord «arbeidsrett»

Publisert 1. aug. 2017 08:55
Publisert 24. jan. 2017 10:03
Publisert 3. sep. 2013 15:00
Publisert 20. aug. 2013 15:30

Hvor nøye følger sjefen med på hva ansatte gjør på jobben? Dette spørsmålet diskuteres med bakgrunn i resultatene fra det LO-finansierte prosjektet 'Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted'. Prosjektet ble gjennomført av forskere ved Senter for rettsinformatikk og Fafo.

Publisert 3. juni 2013 12:41
Publisert 16. aug. 2012 10:36
Publisert 12. nov. 2010 14:41

Av Stein Evju

Artiklene i denne boken spenner over store deler av dette omfattende feltet og behandler en rekke forskjellige temaer, dels rent nasjonale, dels emner med sterkt internasjonalt preg. Artiklene er et utvalg av forfatterens arbeider fra 2001 til 2010.

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Stein Evju

Utvalgte artikler 2001-2010

Publisert 19. aug. 2010 09:46
Publisert 14. okt. 2009 16:22

Arfa er et faglig utviklingsprogram for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Publisert 3. aug. 2009 13:06
Publisert 18. aug. 2008 16:50
Publisert 14. mars 2008 11:41