Alexander Næss Skjønberg

Image of Alexander Næss Skjønberg
Norwegian version of this page
Phone +47 22859336
Room 306
Available hours Monday
Username
Visiting address Inst. for privatrett St. Olavs gate 23 0166 Oslo
Postal address Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Fields

Labour Law, Contract Law and Legal History.

Skjønberg is part of the programme Building Labour Law (Arfa) – a programme for research in labour law aimed at consolidating and developing the scientific basis for research and teaching in labour law in a long term perspective. Skjønberg is working on a PhD-dissertation regarding the peace obligation between collective parties.

Background

Born 30 May 1986

2014-           External Examiner, University of Bergen
2013-           PhD-research fellow, Department of Private Law, University of Oslo
2011-2013   Associate, Advokatfirmaet BA-HR DA
2011            Master of Law
2010            Junior research fellow, Department of Private Law, University of Oslo

Publications

 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter - et forsøk på å beskrive det prinsipielle, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkelbidrag.  s 601 - 612
 • Skjønberg, Alexander Næss (2011). Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere. Arbeidsrett.  ISSN 1503-5883.  VII, s 1- 80

View all works in Cristin

 • Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017). Individuell arbeidsrett (2.utg.). Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48833-5.  540 s.
 • Skjønberg, Alexander Næss & Hognestad, Eirik (2014). Individuell arbeidsrett. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205429512.  453 s.

View all works in Cristin

 • Skjønberg, Alexander Næss (2017). Fredsplikten i tarifforhold.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Boikott, annen arbeidskamp, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 3. februar 2016 (lnr. 3/2016). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Den tariffrettslige fredsplikten - dens grunnlag og rekkevidde, foredrag NHO Advokatforum.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Fredspliktens saklige rekkevidde - utgangspunkter og aktuelle problemstillinger.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). On peace obligation in Norwegian labour law.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Politisk demonstrasjonsstreik, fredsplikt - Arbeidsrettens dom 14. januar 2016 (lnr. 1/2016). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 3- 4
 • Skjønberg, Alexander Næss (2016). Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse - Arbeidsrettens dom 18. desember 2015 (lnr. 33/2015). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 4- 5
 • Skjønberg, Alexander Næss (2015). (1) Ufravikelighetsnormer og (2) tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2015). Beviskrav ved avskjed - Rt. 2014 s. 1161. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  s 7- 8
 • Skjønberg, Alexander Næss (2015). Fredsplikt som begrensning av arbeidskampretten.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2015). Kollektiv arbeidsrett - sentrale emner.
 • Skjønberg, Alexander Næss (2014). Tron Løkken Sundet: Tariffavtalen - utvalgte emner. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (5), s 579- 583

View all works in Cristin

Published Oct. 24, 2014 9:51 AM - Last modified Sep. 20, 2017 11:15 AM