Andreas van den Heuvel

PhD Candidate
Image of Andreas van den Heuvel
Norwegian version of this page
Phone +47 22859685
Available hours Monday
Username
Visiting address St. Olavs gate 23 0165 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

  • Heuvel, Andreas van den (2016). Krav om minstelønn ved offentlige anskaffelser – EU-domstolens dom 17. november 2015, sak C-155/14 (EU:C:2015:760) RegioPost GmbH & Co. KG mot Stadt Landau in der Pfalz. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
  • Heuvel, Andreas van den (2016). Litt om lønns- og arbeidsvilkår for utleide og utstasjonerte arbeidstakere, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkel i festskriftet.  s 306 - 315
  • Heuvel, Andreas Van Den (2011). Bemanningsdirektivet : EF-direktivet om arbeidsleie, fremvekst, regler og konsekvenser for nasjonal rett. Arbeidsrett og arbeidsliv.  ISSN 1502-7767.  5, s 155- 286

View all works in Cristin

  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minimum wage legislation.
  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – funksjoner og samspill i arbeidsretten.
  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – funksjoner og samspill i arbeidsretten.
  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – reguleringsformer og samspill i arbeidsretten.
  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Restriksjoner på innleie av arbeidskraft i finsk tariffavtale – EU-domstolens dom 17. mars 2015, sak C 533/13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (AKT) mot Öljytuote ry and Shell Aviation Finland Oy (SAF). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
  • Evju, Stein & Heuvel, Andreas Van Den (2010). Report from the FORMULA Conference, Oslo, 28.5. 2009. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht.  ISSN 1865-3030.  s 140- 144

View all works in Cristin

Published Oct. 24, 2014 10:43 AM - Last modified Oct. 24, 2014 10:44 AM