Trygve Bergsåker

Professor
Image of Trygve Bergsåker
Norwegian version of this page
Phone +47-22859703
Username
Visiting address Dep. of private law Domus Media Øst Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postal address Dep. of private law PB 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Norway

Publications

 • Bergsåker, Trygve (2011). Hva er foreldelse?. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  3-4, s 351- 442
 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Angrerett ved kjøp av bil pr e-post? - Høyesteretts dom 21. desember 2010 (HR-2010-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 23- 24
 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Kjøp av fast eiendom. Heving og erstatning pga. betalingsmislighold. Høyesteretts dom 18. oktober 2011( HR-2011-1947-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 27- 27
 • Bergsåker, Trygve (2011). Kontraktsrett. Utmåling av prisavslag ved kjøp av fast eiendom - Rt. 2010 s. 1395. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 26
 • Bergsåker, Trygve (2011). Obligasjonsrett. Er eiendomsmegleren ansvarlig for hevingsoppgjør ved kjøp av bolig? Rt. 2011 s. 137. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23- 24
 • Bergsåker, Trygve (2011). Obligasjonsrett. Manglende opplysning om tidligere drap i boligen ga kjøperen rett til heving - Borgarting lagmannsrett 28. februar 2011 (LB-2010-53470). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 23
 • Bergsåker, Trygve (2010). Conditio indebiti og annen tilbakesøking: Vindikasjon eller obligatorisk krav?, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  kapittel.  s 15 - 20
 • Bergsåker, Trygve (2010). Kontraktsrett. Høyesteretts dom om avhandlingsloven - Rt 2010 s. 103. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 17- 18
 • Bergsåker, Trygve (2010). Regress og foreldelse ved salg av fast eiendom gjennom to ledd - Høyesteretts dom 1. juni 2010 (HR-2010-940-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  3, s 16- 17
 • Bergsåker, Trygve (2008). Kjøpsrett. Kjøp av boligeiendom. Rotteplager - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (HR-2008-1138A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 27- 27
 • Bergsåker, Trygve (2008). Kjøpsrett. Kjøp av fast eiendom - Høyesteretts dom 8. november 2007 (HR-2007-01874-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 12- 14
 • Bergsåker, Trygve; Ericson, Ingvild & Viken, Monica (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven, I: Trygve Bergsåker (red.),  Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven.  rettspraksis.no.  ISBN 978-82-303-0850-9.  Eiendomsmegling.
 • Viken, Monica; Ericson, Ingvild B & Bergsåker, Trygve (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven, I: Trygve Bergsåker (red.),  Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven.  rettspraksis.no.  ISBN 978-82-303-0850-9.  Del 1.  s 13 - 108
 • Bergsåker, Trygve (2006). Boligrett. Eiendomsmeglers krav på provisjon. Høyesteretts dom 16. februar 2006. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21
 • Bergsåker, Trygve (2006). Obliglasjonsrett. Tidsbegrenset bankgaranti. Høyesteretts dom 3. november 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 20- 21
 • Bergsåker, Trygve (2005). Erstatningsrett. Forholdet mellom megleransvar og selgeransvar - Høyesteretts dom 29. juni 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 11
 • Bergsåker, Trygve (2003). Høyesterett og avhendingsloven. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (7), s 41- 43
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Erstatning ved avbestilling etter bustadoppføringslova. Høyesterettsdom 25. april 2003, Rt. 2003 s. 486. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 3- 4
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Innendørs arealmangel ved kjøp av bolig. Høyesterettsdom 14. mai 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 2- 3
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Kjøp av eierseksjon. Selgerens ansvar for mangler ved fellesarealer. Høyesterettsdom 27. mars 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 1- 2
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Selgers ansvar for offentligrettslige krav til utleieleilighet. Høyesteretts dom 8. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 2
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Tilbakebetaling av investeringsavgift - renter. Høyesteretts dom 9. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 2- 2
 • Bergsåker, Trygve (2003). Selgers ansvar for offentligrettslige krav. Høyesteretts dom 8. oktober 2003: Salg av hus med hybelleilighet. Eiendomsmegleren.  ISSN 0803-7345.  (01), s 32- 33
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Condictio indebiti?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 2- 2
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Ny lov om forbrukerkjøp. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 2
 • Bergsåker, Trygve (2002). Kontraktsrett. Pengekravsrett. Renter uten hjemmel. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 2
 • Bergsåker, Trygve (2001). Lærebok i pengekravsrett, I: Trygve Bergsåker (red.),  Lærebok i pengekravsrett.  Bergsåker, Trygve.  ISBN 82-993597-6-7.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Pengekravsrett - kommentar til finansavtaleloven 1.juli 2000 kap. VI. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 3- 5
 • Bergsåker, Trygve (2000). Selgerens ansvar for offentligrettslige krav. Juristkontakt.  ISSN 0332-7590.  (9/10), s 32- 33

View all works in Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2015). Pengekravsrett, 3. utgave. Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-46258-8.  413 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom. Norges Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 978-82-993597-9-5.  534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2013). Kjøp av fast eiendom - med kommentarer til avhendingsloven. Femte utgave. Norges Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 9788299359795.  534 s.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Pengekravsrett. 2. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205412064.  397 s.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesiealstudium av salg ved budgivningskonkurranse. Norsk Eiendomsmeglerforbund.  ISBN 978-82-993597-8-8.  441 s.
 • Bergsåker, Trygve (red.) (2007). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. rettspraksis.no.  ISBN 978-82-303-0850-9.  297 s.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingslova. Fjerde utgave. Eget forlag.  ISBN 82-993597-7-5.  428 s.
 • Bergsåker, Trygve (red.) (2001). Lærebok i pengekravsrett. Bergsåker, Trygve.  ISBN 82-993597-6-7.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingsloven. Eget forlag.  ISBN 82-993597-4-0.  404 s.
 • Bergsåker, Trygve (2000). Kjøp av ny bolig med kommentarer til bustadoppføringslova. Eget forlag.  ISBN 82-993597-5-9.  126 s.

View all works in Cristin

 • Bergsåker, Trygve (2018). Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett, I: Jan Kleineman (red.),  Nordiska förmögenhetsrättsdagarna.  Jure Förlag AB.  ISBN 978-91-7223-706-3.  kapittel.  s 27 - 37
 • Bergsåker, Trygve (2015). Foreldelse - Rt.2015 s.678. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  17(3), s 23- 26
 • Bergsåker, Trygve (2012). Eiendomsmeglerens ansvar for sikkert oppgjør - Rt. 2012 s. 335. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Bergsåker, Trygve (2012). Tilbakebetaling av trygdeytelser - foreldelse og renter. Rt. 2012 s. 1444. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 5
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avbestilling etter bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhendingsloven, ny rettspraksis.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Avhjelp av mangler etter forbrukerkjøjpsloven og håndverkertjenesteloven.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Direkte krav.
 • Bergsåker, Trygve (2011). Ny rettspraksis om avhendingsloven og nye regler i bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Avhendingsloven 2/Eiendomsmegling og advokatvirksomhet.
 • Bergsåker, Trygve (2010). 1/Hverm har ansvaret for salg av bolig? 2/Kontrollansvaret i boliglovgivningen. Juristenes utdanningssenter.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Eierskifteforsikring.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Kjøpsrettslige emner.
 • Bergsåker, Trygve (2010). Litteratur. Anne Cathrine Røed: Foreldelse av fordringer, 3. utgave, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010, 1032 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 17- 17
 • Bergsåker, Trygve (2008). Litteratur. Eiendomsmegling. Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål. 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008, 627 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 4- 4
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2005). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2003). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Avhendingslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Bustadoppføringslova.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Forbrukerkjøpsloven.
 • Bergsåker, Trygve (2002). Foreldelsesloven.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 11:05 AM - Last modified Sep. 13, 2016 8:44 AM