Lasse Simonsen

Professor
Image of Lasse Simonsen
Norwegian version of this page
Phone +47 - 22 85 97 02
Username
Visiting address St. Olavs gate 23 0165 Oslo Norway
Postal address Department of Private law Pbox 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Simonsen, Lasse (2012). Kontraktsrett. Utgangspunkt for den nøytrale reklamasjonsfristen etter avhl. § 4-19 - Høyesteretts dom av 22. desember 2011 (HR-2011-2394-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 17- 20
 • Simonsen, Lasse (2011). Entrepriserett. Vegsaltdommen - Rt. 2010 s. 1345. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 10- 14
 • Simonsen, Lasse (2011). Kontraktsrett. Vage uttrykk om ferdigstillelsesdato. To Høyestrettsdommer av 10. mai 2011 (HR-2011-951 Nye Major/HR-2011-952 Krusesgate). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 23- 26
 • Simonsen, Lasse (2010). Forbrukerenterprise - framdriftshinder forårsaket av entreprenørens medhjelpere, I: Jan Einar Barbo & Lasse Simonsen (red.),  På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  kapittel.  s 390 - 409
 • Simonsen, Lasse (2010). Kontraktsrett. Heving - Høyesteretts dom 7. juni 2010 (HR-2010-967-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 15- 16
 • Simonsen, Lasse (2010). Kontraktsrett. Sluttoppgjør i entreprise Rt. 2010 s.961. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 10- 12
 • Simonsen, Lasse (2010). Mostridende utsagn i kontraktsdokumenter, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  kapittel.  s 266 - 281
 • Simonsen, Lasse (2009). Rt. s. 20081705 - Rabattdommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Simonsen, Lasse (2009). Tolking av anbudsgrunnlag. Rt-2007-1489, I: Torsten Iversen (red.),  Festskrift til det Danske Selskab for Byggeret.  Forlaget Thomson.  ISBN 978-87-619-2541-1.  Tolking av anbudsgrunnlag.  s 277 - 288
 • Simonsen, Lasse (2008). Case studies for Norway, In John Cartwright & Martinj Hesselink (ed.),  Precontractual Liability in European Private Law.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-51601-3.  Case Studies.
 • Simonsen, Lasse (2008). Kontraktsrett. Tiltransport av sideentreprenører. Rt 2007 s. 1489. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 22
 • Simonsen, Lasse (2007). Erstatningsrett. Rikstotodommen - Høyesteretts dom 19. mars 2007 (HR-2007-00521-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 9- 10
 • Simonsen, Lasse (2007). Kjøpsrett. Selger hadde forspilt sin adgang til å foreta avhjelp - Rt.2006 s.999. Brannskadedommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 14- 16
 • Simonsen, Lasse (2006). Avtalerett. HR-dom 16. november 2006. Tolking av fastprisavtale. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 4- 5
 • Simonsen, Lasse (2006). Avtalerett. HR-dom 7. desember 2005. Offentlige anskaffelser. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 5- 7
 • Simonsen, Lasse (2006). Kontraktsrett/foreldelse. Høyesteretts dom 28. august 2006 (HR-2006-01481-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 17- 18
 • Hagstrøm, Viggo & Simonsen, Lasse (2005). Kjøpsrett. Nok en dom om opplysningsrisiko - uten endelig avklaring. Adgangen til å heve for en annen gjenstand kjøpt under samme kontrakt. Tilsikringsansvar. Høyesteretts dom 15. mars 2005 (HR-2005-00392-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 24
 • Simonsen, Lasse (2005). Nok en dom om opplysningsrisiko - uten endelig avklaring. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 21- 24
 • Simonsen, Lasse (2005). The Comomon Core of European Private Law, In Ruth Sefton-Green (ed.),  The Common Core of European Private Law. Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law.  Cambridge University Press.  ISBN 0521844231.  Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law..
 • Simonsen, Lasse (2004). Kontraktsrett. Avtalerett. HR-2002-00940a Feilprisingsdommen, avsagt 30. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 3
 • Simonsen, Lasse (2004). Kontraktsrett. Kjøpsrett. Rt. 2004 side 675 - Agurkdommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 4
 • Simonsen, Lasse (2003). Kontraktsrett. Kjøpsrett."Bukkebo"-dommen. Høyesterettsdom av 14. november 2002(Hr-2002-00716). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 1- 3
 • Simonsen, Lasse (2001). Positiv kontraktinteresse, Høyesterettsdom av 30 august 2001, sak 2000/1135 (Rt 2001.1062), Nucleus-dommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 1- 3
 • Simonsen, Lasse (2000). Høyesterettsdom av 28 juni 2000, lnr 35 B/2000, nr 247/1999, Jørpeland barneskole. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 3- 5
 • Simonsen, Lasse (1999). Kreditors mangelsbeføyelser særlig for tilvirkningskontraktene. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (5/6), s 305- 398

View all works in Cristin

 • Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (red.) (2010). På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  489 s.
 • Simonsen, Lasse (2005). The Common Core of European Private Law. Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law. The case studies have been prepared: for Norway by Lasse Simonsen, University of Oslo. Cambridge University Press.  ISBN 0521844231.  414 s.

View all works in Cristin

 • Simonsen, Lasse (2005). http://www.easyfind.no Rettskildeverktøy for jurister.Offenlige anskaffelser.
 • Simonsen, Lasse (2003). Mangelbegrepet ved avhending av fast eiendom.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 9:59 AM - Last modified Oct. 24, 2014 9:45 AM

Projects

No ongoing projects

Research groups