Margrethe Buskerud Christoffersen

Associate Professor - Department of Private Law
Image of Margrethe Buskerud Christoffersen
Norwegian version of this page
Phone +47-22859735
Mobile phone +47-91864768
Room 209
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Special Fields

 • Contract law

 • Company Law

 • Prosess
   

Background

2012-2015   Associated partner, Thommessen

2008-2011   Lawyer, Thommessen

2002-2007   Research fellow, Department of Private Law, University of Oslo

1998-2007   Lawyer, BAHR

1996-1997   Lecturer, University of Oslo (contract Law, kontraktsrett, administration Law and human rights)

1995-1998   Assistant lawyer, Lund, Gundersen & Co.

 

 

Tags: Contract Law, Company Law, Prosessrett

Publications

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2017). Ansvarsgjennombrudd – kollisjon og samspill mellom erstatningsrettslige og aksjeselskapsrettslige prinsipper. MarIus.  ISSN 0332-7868.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2015). KJØPESUMSBEREGNING I AKSJEKJØPSAVTALER – ER REVISORS AVGJØRELSER UNDERLAGT VOLDGIFTSLOVEN?, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  kapittel.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud & Berge, Stig (2014). Førtidig betaling av aksjeinnskudd; garantiansvaret i asl. § 2-19. Revisjon og Regnskap.  ISSN 0332-7795.  (8), s 37- 42
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Mangler og ugyldighet ved virksomhet som tingsinnskudd. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 301- 324
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2005). Virksomhetsoverdragelser - noen kjøpsrettslige spørsmål i lys av Rt. 2002 s. 1110 (Bodum-dommen). Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  (Vol. 40, h. 1), s 19- 40
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2004). Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 373- 406

View all works in Cristin

 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (2008). Kjøp og salg av virksomhet - risiko og ansvar for mangler. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38626-6.  687 s.
 • Christoffersen, Margrethe Buskerud (1995). Beskyttelsen av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - med linjer til norsk rett. Juristforbundets forlag.  ISBN 8278330042.  128 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Bruserud, Herman & Christoffersen, Margrethe Buskerud (2013). Grensen mellom direkte og indirekte tap.

View all works in Cristin

Published Aug. 13, 2015 1:21 PM - Last modified July 15, 2016 11:50 AM