Markus Jerkø

Postdoctoral Fellow - Department of Private Law
Image of Markus Jerkø
Norwegian version of this page
Phone +47-22859334
Username
Visiting address 0162 Oslo Karl Johans gate 47
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

 

 

Publications

View all works in Cristin

  • Jerkø, Markus (2017). Bevisvurderingens rettslige rammer - Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02596-4.  482 s.

View all works in Cristin

  • Jerkø, Markus (2017). Den rettslige bevisbyrden.
  • Jerkø, Markus (2016). Bevisvurderingens rettslige rammer - den rettslige bevisbyrden.
  • Jerkø, Markus (2016). De utilregnelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Jerkø, Markus (2016). Forståelsen av utilregnelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Jerkø, Markus (2016). Rettslig bevisvurdering.
  • Jerkø, Markus (2016). Vi har neglisjert spørsmålet om hvem de utilregnelige egentlig er. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Jerkø, Markus (2015). Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien.
  • Jerkø, Markus (2015). Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.
  • Jerkø, Markus (2010). Anmeldelse av Aðalheiður Jóhannsdóttir: The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law. Uppsala Universitet, Uppsala 2009. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 162- 169

View all works in Cristin

Published Oct. 21, 2014 2:13 PM - Last modified Oct. 21, 2014 2:13 PM

Research groups