Markus Jerkø

Postdoctoral Fellow - Department of Private Law
Image of Markus Jerkø
Norwegian version of this page
Phone +47-22859334
Username
Visiting address 0162 Oslo Karl Johans gate 47
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Faculty of Mathematics and Natural Sciences (Student)

 

 

Publications

  • Jerkø, Markus (2016). Utilregnelighet på gjengrodde stier - analytiske refleksjoner om formuleringen og praktiseringen av rettens utilregnelighetsvilkår. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(2-3), s 266- 300
  • Jerkø, Markus (2015). Beviskravet for tilregnelighet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(9), s 557- 578

View all works in Cristin

  • Jerkø, Markus (2017). Bevisvurderingens rettslige rammer - Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02596-4.  482 s.

View all works in Cristin

  • Jerkø, Markus (2017). Den rettslige bevisbyrden.
  • Jerkø, Markus (2016). Bevisvurderingens rettslige rammer - den rettslige bevisbyrden.
  • Jerkø, Markus (2016). De utilregnelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Jerkø, Markus (2016). Forståelsen av utilregnelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Jerkø, Markus (2016). Rettslig bevisvurdering.
  • Jerkø, Markus (2016). Vi har neglisjert spørsmålet om hvem de utilregnelige egentlig er. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Jerkø, Markus (2015). Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien.

View all works in Cristin

Published Oct. 21, 2014 2:13 PM - Last modified Oct. 21, 2014 2:13 PM

Research groups