Peter Hambro

Associate Professor - Department of Private Law
Norwegian version of this page
Phone +47-22859704
Mobile phone 91341022
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

 • Hambro, Peter (2013). Forhåndssamtykke til et pliktdelskrenkende teastament. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  11(4), s 275- 317
 • Hambro, Peter (2013). Fremtidsfullmakter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  11(3/2013), s 160- 218
 • Hambro, Peter (2013). Future Powers of Attorney, In  The International Survey og Family Law. 2013 Edition.  Jordan Publishing Limited.  ISBN 9781846617263.  kapittel.  s 305 - 319
 • Asland, John & Hambro, Peter (2012). Når kan et uskiftet bo anses skiftet ved utdelinger til arvingene?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  10(2), s 95- 122
 • Hambro, Peter (2012). Arverett. Spørsmål om fradømmelse av arv og rett til forsikring. Al. § 73. Agder lagmannsretts dom av 18. oktober 2011 (LA-2011-14211). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 7- 7
 • Hambro, Peter (2012). Familierett. Tolking av ektepakt og vederlag etter el. § 46 andre ledd - Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2011 (LB-2011-3079). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 14- 15
 • Hambro, Peter (2012). Litteratur. Aslak Syse, Moren Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad, "Pasientskaderett". Gyldendal Akademisk, Oslo 2011, 597 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 11- 11
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Al. § 49 - formkravene for testamenter. Borgarting lagmannsretts dom 4. februar 2011 (LB-2010-55667) og Eidsivating lagmannsrett 16. desember 2010 (LB-2010-72632). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 8- 9
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Bortfall av testament annet ledd annet punktum. Borgarting lagmannsretts dom 7. januar 2011 (LB-2010-79362). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 7- 8
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Grensen livs- dødsdisposisjon. Opprettelse av ektepakt om særeie og overføringer som gave til ektefellen. Ektepakten ansett som en dødsdisposisjon. Samme dom som ovenfor av Eidsivating lagmannsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 9- 10
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Naturalutlegg etter skifteloven § 63 annet ledd - Høyesteretts dom 22. desember 2010 (HR-2010-2199-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 5- 6
 • Hambro, Peter (2011). Arverett. Ny arvelov - forberedelse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 6- 6
 • Hambro, Peter (2011). Familierett. Borgarting lagmannsretts dom 27. september 2011 (LB-2010-1077921). Ektepakt med "avtrappingsklausul" mm. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 13- 14
 • Hambro, Peter (2011). Familierett. Vederlagskrav etter endt samboerforhold - Agder lagmannsrett 28. oktober 2010 og Borgarting lagmannsrett 7. desember 2010. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 16- 17
 • Hambro, Peter (2011). Familierett. Vederlagskrav mellom samboere. Hålogaland lagmannsretts dom 1. februar 2011 (LH-2011-157967). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15
 • Hambro, Peter (2011). Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner : en oppdatering. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  9(2), s 127- 167
 • Hambro, Peter (2011). Litteratur. Ola Rygg, Oluf Skarpnes og Thor Falkanger: Odelsloven. Kommentarutgave, 5. utgave. Universitetsforlaget, Oslo 2011. 380 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 17- 17
 • Hambro, Peter (2010). Arverett. Inhabile vitner, al. §61 - Høyesteretts dom 4.juni 2010 (HR-2010-959-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 8- 9
 • Hambro, Peter (2010). Arverett. Naturalutlegg ved skifte. Skiftelovens § 61 annet ledd andre punktum - Høyesteretts dom 26. november 2009 (HR-2009-2232-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 9
 • Hambro, Peter (2010). Familierett. Ekteskapsloven §48 - Agder lagmannsretts dom 25. mars 2010 (LA-2009-176105). Overdragelse av fast eiendom. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 9- 10
 • Hambro, Peter (2010). Innfortolkning av fraskrivelse av skjevdelingsretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  3-4, s 194- 210
 • Asland, John & Hambro, Peter (2009). New Developments and Expansion of Relationships Covered by Norwegian Law?, In bill atkin (ed.),  The International Survey of Family Law 2009 Edition.  Jordan Publishing Limited.  ISBN 978-1-84661-182-7.  Norway.  s 375 - 384
 • Hambro, Peter (2009). Arbeidsrett. Al § 19 - gavesalg/omstøtelse. Tre dommer fra Agder lagmannsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 10- 11
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Arveloven § 61 - Eidsivating lagmannsretts dom 23. september 2009 (LE-2009-35784). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 7- 8
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Avkortning. § 38 og § 40 Borgarting lagmannsretts dom 11. mai 2009 (LB-2008-117674). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 12- 13
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Bortfall av testament - Hålogaland lagmannsrett 3. mars 2009 (LH-2009-172266). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 9- 9
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Muntlig nødtestament -al. § 51 første ledd. Gulating lagmannsrett 23. desember 2008 (LG-2009-123005). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 9- 10
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Overdragelse av leilighet fra mor til sønn vurderes som en dødsdisposisjon - Høyesteretts dom 25. november 2008 (HR-2008-2039-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 16- 17
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Pliktdel. Al. § 30 - fordeling av gjenstander i testament. Avkortning - §§ 38 og 40 - Agder lagmannsretts dom 16. mars 2009 (LA-2008-130879). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 10- 11
 • Hambro, Peter (2009). Arverett. Uskifte Al. § 19 - flere gaver fra uskiftebo til samme arving. Vederlagskrav etter § 27 - Hålogaland lagmannsretts dom 22. april 2009 (LH-2008-180463). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 9- 10
 • Hambro, Peter (2009). Familierett. Gaver fra hustru til ektefelle kjent ugyldig på grunn av bristende forutsetninger - Gulating lagmannsretts dom 12. juni 2009 2009 (LG-2008-176996). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 15- 16
 • Hambro, Peter (2008). Arve- og skifterett. Lovgivning. NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning. Institutt for offentlig retts skriftserie.  ISSN 0803-2106.  (1), s 6- 8
 • Hambro, Peter (2008). Arverett. Livs-dødsdisposisjoner. Vi har en omfattende rettspraksis om grensen livs-dødsdisposisjoner.Tvil. Dom Gulating lagmannsrett 29. mai 2008 (LG-2008-24964). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 8- 8
 • Hambro, Peter (2008). Arverett. Tolking av testamenter - Eidsivating lagmannsretts dom 6. august (2008 LE-2008-20042). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 8- 9
 • Hambro, Peter (2007). Arverett - Arvelovens § 19 - omstøtelse av gave. Borgarting lagmannsrett 16. april 2007 (LB-2006-42753). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 4- 5
 • Hambro, Peter (2007). Arverett - Grensen livs- og dødsdisposisjoner. Borgarting lagmannsrett 5. mars 2007 (LB-2005-125685). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 3- 4
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Arvepakt - Gulating lagmannsrett 21. mai 2007 (LG-2006-72801). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 6- 7
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Bortkommet testament, elektronisk lagrede kopier - al. § 69. Borgarting lagmannsrett 20. august 2007 (LB-2006-27667). Dommen er anket til Høyesterett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 9- 10
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Eidsivating lagmannsretts dom 4. oktober 2006. Uskifte. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 4- 5
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Formkrav for testamenter - al. § 49. Agder lagmannsrett 6. juli 2007 (LA-2007-39314). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 8
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Livs- og dødsdisposisjoner - gaver mellom samboere. Høyesterettsdom 14. mai 2007 Rt. 2007 s. 776. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 4- 6
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Tilbakekall av testament og arvepakt, al. § 56. Agder lagmannsrett 9. oktober 2007 (LA-2007-25864). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 8- 9
 • Hambro, Peter (2007). Arverett. Uskifte og avkorting i arv - al. § 21. Borgarting lagmannsrett 8. oktober 2007 (LB-2006-187235). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 7- 8
 • Hambro, Peter (2006). Arverett. Gaver mellom ektefeller - livs- eller dødsdisposisjon. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 5- 6
 • Hambro, Peter (2006). Arverett. Gjenlevende ektefelles rett til minstekrav. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 9
 • Hambro, Peter (2006). Arverett. Livs- og dødsdisposisjoner - samboere. Eidsivating lagmannsrett 22. august 2006, LE-2006-15712. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (4), s 5
 • Hambro, Peter (2006). Arverett. Overføring av fast eiendom fra uskiftebo - al. § 19. Høyesteretts dom 20. juni 2006 (HR-2006-01072-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 4- 5
 • Hambro, Peter (2001). Arverett. Begjæring om skifte av et uskiftebo på grunn av forfordeling av arvingene. Arveloven § 21 annet ledd. Høyesteretts dom av 23. mai 2001, sak nr. 2000/1471. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3/2001), s 19- 20
 • Hambro, Peter (2001). Familierett. Ny litteratur. Kommentar til adopsjonsloven. Boknotis. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1/2001), s 15- 16

View all works in Cristin

 • Asland, John; Frantzen, Torstein; Hambro, Peter; Unneberg, Inge; Coward, Kirsti; Buttingsrud Mathiesen, Trine; Forsnes, Marit & Kløvstad, Finn (2014). Ny arvelov. Norges offentlige utredninger.  ISBN 978-82-583-1190-1.  232 s.
 • Hambro, Peter (2013). The International Survey og Family Law. 2013 Edition. Jordan Publishing Limited.  ISBN 9781846617263.  412 s.
 • Hambro, Peter (2010). Tilbakekall av testamenter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205398207.  285 s.
 • Hambro, Peter (2007). Arveloven. Kommentarutgave. 4. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01041-0.  669 s.
 • Hambro, Peter (2006). Arveplanlegging og avtalt uskifte. Gjenlevende ektefelle og særkullsbarn. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00973-5.  329 s.
 • Lødrup, Peter & Hambro, Peter (2000). Domssamling i familie- og arverett. 5. utg. Grafisk Hus a.s. Bergen.  ISBN 82-91724-06-7.

View all works in Cristin

 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Nytt i familie- og arveretten.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2014). Særeieklausuler.
 • Hambro, Peter (2013). Arveplanlegging og særkullsbarn. To lagmannsrettsdommer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(1), s 4- 6
 • Hambro, Peter (2013). Muntlige avtaler av betydning for det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse og samlivsbrudd. To lagmannsrettsdommer. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(3), s 8- 9
 • Hambro, Peter (2013). Tolking av en ektepakt og avtale og grensen livsdiposisjon. Borgarting lagmannsretts dom av 12. juni 20113. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  15(4), s 11- 12
 • Hambro, Peter (2012). Familierett. Litteratur. Örjan Teleman "Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 5. utg. Norstedts juridik, 2011. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 13- 14
 • Hambro, Peter (2012). Fast eiendom. Litteratur. Thor Falkanger "Fast eiendoms rettsforhold, 4. utgave", Universitetsforlaget, Oslo 2011, 404 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 16- 16
 • Hambro, Peter (2012). Kontraktrett. Litteratur. Trygve Bergsåker "Pengekravsrett", 2. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2011, 397 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 24
 • Hambro, Peter (2012). Kontraktsrett. Litteratur. Geir Woxholth "Avtalerett", 8. utg. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012, 448 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 24- 24
 • Kjelland, Morten & Hambro, Peter (2012). NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  2012(2), s 11- 13
 • Asland, John & Hambro, Peter (2011). Når er et uskiftet bo skiftet? Forholdet til reglene om arveforskudd og gaver.
 • Hambro, Peter (2011). Litteratur. Bokomtale. Stein Evju: Arbeidsrett, Utvalgte artikler 2001-2010. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 739 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 5
 • Hambro, Peter (2011). Litteratur. Bokomtale. Äktenskapsbalken. En kommentar. Laars Tottie og Örjan Teleman. Andra upplagen. Norstedts blå bibliotek 2010, 536 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 15- 16
 • Hambro, Peter (2010). Litteratur. Jørg Cordes, Laila Stenseng og Peter Lenda: Hovedlinjer i Internasjonal privatrett. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010. 483 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 14- 14
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Anne Louise Bormann Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven af 2008. Med kommentarer, København 2008. 564 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 13- 14
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Barnerett. Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnefortføring. Gyldendal, Oslo 2009, 711 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 14- 14
 • Hambro, Peter (2009). Litteratur. Gösta Walin og Göran Lind: Kommentar til Ärvdabalken Del (1-17), 6. utg. Norstedts jurdik, Stockholm 2008. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (3), s 13- 13
 • Hambro, Peter (2009). Samboeres arverettslige stilling.
 • Asland, John & Hambro, Peter (2008). Arveloven, I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  L03.03.1972 nr. 5 Lov om arv m.m..
 • Hambro, Peter (2008). Litteratur. Irene Nørgaard. Arveret, København 5. utg. 2008, Jurist- og Økonomiforbundets forlag, 384 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 8
 • Hambro, Peter (2008). Litteratur. Peter Lødrup: Arverett, Gyldendal Akademisk, Oslo, 5. utgave 2008. 421 s. inkludert registre. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 8- 8
 • Hambro, Peter (2007). Grensen livs- dødsdisposisjoner i lys av nyere rettspraksis.
 • Fosmark, Per Racin; Hambro, Peter & Sverdrup, Tone (2005). Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs i privatrett grunnfag. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 35.
 • Fosmark, Per Racin; Hambro, Peter & Sverdrup, Tone (2005). Familie- og arverett. Oppgaverog emneoversikter. Kurs i privatrett grunnfag. Institutt for privatrett Stensilserie B. nr. 31.
 • Hambro, Peter (2003). Bokanmeldelse. Helge J. Thue: Internasjonal privatrett. Personrett, familierett og arverett. Alminnelige prinsipper og de enkelte reguleringer. 624 sider. Gyldendal Akademisk, Oslo 2002. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1), s 15- 15
 • Hambro, Peter (red.) (2001). Nytt i privatretten.
 • Sverdrup, Tone; Fosmark, Per Racin & Hambro, Peter (2001). Familie- og arverett. Oppgaver og emneoversikter. Kurs privatrett grunnfag. Stensilserie. Serie B. 25.

View all works in Cristin

Published Mar. 26, 2008 11:14 AM - Last modified Nov. 30, 2009 11:23 PM