Tone Linn Wærstad

Postdoctor
Image of Tone Linn Wærstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22850236
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 0165 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130

Academic interests

 • Family law
 • Private international Law
 • Human rights Law
 • International women’s Law
 • Anti-discrimination law

Courses taught

 • International human rights
 • International Law
 • Legal methodology
 • Family Law
 • Inheritance law

Background

2004 Cand. mag

2005 Research assistent at the Department of Public and International Law, University of Oslo

2006 Cand. Jur

2007 Research fellow at the Department of Public and International Law, University of Oslo

2008 Guest researcher Queen’s University and Ottawa University, Ontario, Canada

2010 Guest researcher, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

2015 Ph. D:  “Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.”

2016 Post-doctoral fellow at the Department of Private Law, University of Oslo

 

Publications

 • Wærstad, Tone L. (2017). Hvordan sikre kvinners diskrimineringsvern i møte med kulturelle praksiser gjennom forbudet mot strukturell diskriminering i kvinnediskrimineringskonvensjonen (KDK), I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  Kapittel.  s 196 - 210
 • Wærstad, Tone L. (2016). Harmonizing Human Rights Law and Private International Law through the Ordre Public Reservation: the example of the Norwegian Regulation of the Recognition of Foreign Divorces. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  (1), s 51- 71
 • Wærstad, Tone L. (2016). Mot en mer enhetlig regulering av tvangsekteskap i norsk rett?, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  Artikkel.  s 523 - 537
 • Wærstad, Tone L. (2016). The Application of the Non-discrimination Guarantee in Muslim Women´s Processes of Divorce in Norway, In  The International Survey of Family Law. 2016 Edition.  Jordan Publishing.  ISBN 978 1 784732172.  Kapittel.  s 357 - 372
 • Wærstad, Tone L. (2014). Hvordan bør voldgift basert på religiøs rett i familielivet behandles i norsk rett? Lærdommer fra Canada sett i lys av diskrimineringsvernet, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 12.  s 321 - 355

View all works in Cristin

 • Wærstad, Tone L. (2017). Protecting Muslim Minority Women's Human Rights at Divorce: Application of the Protection against Discrimination Guarantee in Norwegian Domestic Law, Private International law and Human Rights Law.. Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848739271.  383 s.
 • Wærstad, Tone L. & atkin, bill (2016). The International Survey of Family Law. 2016 Edition. Jordan Publishing.  ISBN 978 1 784732172.  553 s.

View all works in Cristin

 • Wærstad, Tone L. (2018). Ekteskapsloven § 18 a: -- Bigami og barneekteskap.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Bruk av kvantitative og kvalitative data i rettsvitenskapelig forskning..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Kulturelle og religiøse praksiser i møte med norsk rett -- Noen eksempler.
 • Wærstad, Tone L. (2017). Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område: Særskilt om anerkjennelse av utenlandske barneekteskap i norsk rett..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Religiøs rett anno 2017. Rettslige utfordringer knyttet til bruken av religiøs rett i dag: særskilt om reguleringen av uformelle tvangsekteskap..
 • Wærstad, Tone L. (2017). Tvang til å inngå ekteskapslignende forhold: Utfordringer i norsk rett.
 • Bredal, Anja & Wærstad, Tone L. (2014). Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2014:006. Show summary
 • Wærstad, Tone L. (2009). Blogg: Kvinnekonvensjonen!. sosialdemokratiet.no.
 • Wærstad, Tone L. (2009, 17. april). Intervju: Sharialov og familierett i vestlige rettssystemer, Tone L. Wærstad på P2. [Radio].  NRK P2.
 • Meidell, Merete & Wærstad, Tone L. (2007). En presentasjon av Jarkoo Tonttis artikkel.
 • Wærstad, Tone L. (2007). Innvandrerkvinners rett til skilsmisse [Kommentar]. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (3)

View all works in Cristin

Published Apr. 29, 2016 3:24 PM - Last modified May 4, 2016 8:57 AM

Projects

No ongoing projects