2012

Publisert 5. nov. 2012 11:09

Alle som ønsker å registrere sitt eget domene på nett kan få sin drøm oppfylt. Utfordringen er å lage spilleregler som er akseptable for alle parter.

Publisert 11. sep. 2012 14:04

Det har ikke vært gitt at tilretteleggere som bidrar til en annen persons skade, kan holdes erstatningsansvarlig som medvirker. Ny forskning viser imidlertid at det finnes et generelt erstatningsrettslig medvirkeransvar.  

Publisert 10. aug. 2012 13:58

Det er mye usikkerhet knyttet til EU-reglene om anskaffelser i offentlig sektor. EU-domstolen åpner døra på gløtt for at sektoren selv skal kunne vurdere hva som er beste måte å organisere seg og oppgavene sine på. Samtidig krever den at det offentlige må sikre konkurransen på markedet for offentlige anskaffelser.  

Publisert 16. mars 2012 10:08

Skal staten fortsette å late som om den ikke har ansvar for Statoils miljø- og klimafiendtlige prosjekter?

 

Publisert 18. jan. 2012 13:59

- Dersom Norge ikke setter klarere grenser for allemannsretten risikerer vi å sage av greina vi sitter på, mener forsker.