Vilkårlig fengsling fortsatt et stort problem

- Vilkårlig fengsling fortsetter å være en av de største utfordringene for verdenssamfunnet. Forvaring av terror-mistenkte har undergravet vestens troverdighet.

- Forbudet mot vilkårlig fengsling er bindende for alle land og i alle situasjoner. Dette er viktig å holde fast ved, slik at man forbygger at enkelt land skaper sorte hull hvor individer forsvinner." Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 Utfordringene ser ut til å øke i strafferettspleien ettersom mange land øker straffenivået. Forvaring av utlendinger er et tredje problemområde.

Mads Andenæs fremla en rapport om vilkårlig fengsling i FNs menneskerettsråd den 5. mars. Han er professor ved Det juridiske fakultet og har i snart fire år vært en av FNs menneskerettseksperter.

- Bindende for alle land

I årsrapporten fra FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling hvor Mads Andenæs er medlem, fremlegges også en utredning av vernet mot vilkårlig fengsling i folkerettslig sedvanerett. Andenæs forklarer at dette er viktig for land som ikke har sluttet seg til internasjonale menneskerettskonvensjoner fordi sedvaneretten gjelder også for dem.
Sedvaneretten er også viktig fordi den begrenser adgangen til å gjøre unntak for menneskerettskonvensjonene (derogere) i krise- og unntakssituasjoner.

"Forbudet mot vilkårlig fengsling er bindende for alle land og i alle situasjoner."  Andenæs forklarer "at dette er viktig å holde fast ved slik at man forbygger at enkelt land skaper sorte hull hvor individer forsvinner, slik som i Guantanamo Bay, uten at domstolene kan prøve grunnlaget for fengslingen".

- Det må ikke skapes tvil

Andenæs forklarer at det foregår viktig arbeid med reglene om fengsling i krig og under okkupasjon og andre militære operasjoner, både internasjonalt og også her i Norge. "Reglene må klargjøre at folkerettens forbud mot vilkårlig fengsling gjelder. Det må ikke skapes tvil f. eks. ved å fremstille det slik at det er visse situasjoner der de ikke gjelder."

Professor Mads AndenæsProfessor Mads Andenæs fremla en rapport om vilkårlig fengsling i FNs menneskerettsråd den 5. mars. Copyright: M. Andenæs.

"USA under Obama har gjort det klart at folkerettens forbud mot tortur gjelder. Det er ikke like klart at folkerettens forbud mot vilkårlig fengsling følges av amerikanske myndigheter. Det sitter fortsatt fanger i Guantanamo Bay, og internasjonale menneskerettsorganer har i mer enn ti år holdt fast ved at dette er i strid med folkeretten."

"Det siste tiårets bruk av vilkårlig fengsling av terrormistenkte og av militære tropper i utlandet er ikke noe å være stolt av. Det er viktig å trekke lærdommer, og klargjøre at folkerettens regler til vern om menneskerettene gjelder."

- Godt av å bli kikket i kortene

"Alle land har godt av å bli kikket i kortene, ikke bare når det gjelder terrormistenkte og militære tropper i utlandet. FN-systemet gjør nettopp dette. I en tid hvor mange land øker straffenivået og får stadig flere fanger med overbefolkede fengsler, er det særlig behov for internasjonalt innsyn og kritikk."

Andenæs forklarer at hans arbeidsgruppe har rettet et kritisk lys mot den utstrakte bruken av forvaring av asylsøkere og andre migranter. Arbeidsgruppen gjennomførte tidligere i år en gransking av Hellas. Forholdene i greske fengsler var i strid med internasjonale krav, særlig pga overbefolkning.

Andenæs er rapportør for et prosjekt arbeidsgruppen nylig har fått fra FNs Menneskerettsråd om å utarbeide "basic principles and guidelines on remedies and procedures on the right of anyone deprived of his or her liberty by arrest or detention".

Publisert 19. mars 2013 08:31 - Sist endret 20. mars 2013 08:56