Arrangementer

Her vises informasjon om alle disputaser og prøveforelesninger.

For øvrige arrangementer, se Om Institutt for privatrett.

Kommende 5 dager

26 feb.
Tid og sted: 26. feb. 2018 15:15 - 16:30, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest

Forskergruppen inviterer sammen med Europarettsnettverket til dette Selskapsrettsforumet for å markere at EUs selskapsrett i år fyller 50 år.

Åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

27 feb.
Tid og sted: 27. feb. 2018 10:00 - 15:00, Domus Nova Rom 540

Tirsdag 27. februar er det heldagsseminar ved SERI . Temaet for seminaret er "Systemutvikling i digital forvaltning: Fra lovtekst til programkode".

Arrangementet er åpent for alle, men grunnet enkel servering bes alle melde seg på via nettskjema. Begrenset antall plasser, så først i tid, først i rett.

Tid og sted: 27. feb. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Har domstolene adgang til å foreta en selvstendig rimelighets- eller forholdsmessighetsvurdering i saker om oppsigelse og avskjed av statsansatte? Problemstillingen er blant annet aktualisert av den nye statsansatteloven som trådte i kraft 1. juli 2017 og av Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2479-A, som gjaldt avskjed av en major i Forsvaret.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

Tid og sted: 27. feb. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, rom 456

Tuesday coffee seminar. 

The seminar is open for everyone, and there is no registration. 

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 6. mars 2018 17:00 - 19:00, Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Professor Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Institutt for privatrett, vil innlede om personvernforordningen.

I etterkant av seminaret inviterer vi til hyggelig samvær og markering av Institutt for privatretts stiftelsesdag.

Tid og sted: 12. mars 2018 - 14. mars 2018, Kjerka, Department of Private Law, Karl Johans gt. 47, Oslo

The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability will be published in 2019. This Symposium will bring together all contributers to the Handbook.

Tid og sted: 13. mars 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Tid og sted: 15. mars 2018 17:00 - 23:30, St. Olavs plass 5
Tid og sted: 19. mars 2018 09:00 - 17:00, Lødrups kjeller, Karl Jo hans gate 47, Domus Media Westving

By invitation only!