Arrangementer

Her vises informasjon om alle disputaser og prøveforelesninger.

For øvrige arrangementer, se Om Institutt for privatrett.

Kommende 5 dager

i dag sep.
Tid og sted: 21. sep. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Lars Soligard informerer om bruk av referanseprogrammet Zotero.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 26. sep. 2017 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Vitenskapelig assistent Ingrid Kvernland Mogstad presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

Temaet for oppgaven er spenningsforholdet mellom EUs indre marked og fagforeningers utøvelse av arbeidskamp for sine medlemmer med utgangspunkt i norsk rett.

Tid og sted: 26. sep. 2017 17:00 - 19:00, Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke.

Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Institutt for privatrett, vil innlede.

Tid og sted: 28. sep. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Tina Meuche Bjørnerud, Institutt for privatrett, presenterer mulig tema for masteravhandling.

 

 

Tid og sted: 9. okt. 2017 09:00 - 13. okt. 2017 16:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

The topic of this year’s PhD seminar is Nordic market actors and their impact on corporate sustainability. The seminar will provide Insights into topical issues in European and Nordic company and financial market Law.

Tid og sted: 9. okt. 2017 09:00 - 13. okt. 2017 16:00, The University of Oslo

The University of Oslo hosts a workshop on the mapping and analysis of the regulatory complexity of market actors in the Nordic countries. The event is combined with the Research Group Companies, Markets and Sustainability’s PhD Seminar Companies and Markets 2017.

Call for papers.