Arrangementer

Her vises informasjon om alle disputaser og prøveforelesninger.

For øvrige arrangementer, se Om Institutt for privatrett.

Kommende 5 dager

22 mai
Tid og sted: 22. mai 2018 09:00 - 12:00, Kjerka, Domus Media Vest

SMART would like to receive your input on the greatest challenges for sustainable business and invites you to take part in the launch of SMART business forum, our platform for industry engagement.  

The event is open for all, please register your attendance here.

Tid og sted: 22. mai 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Hvordan vil digitalisering og nye arbeids- og tilknytningsformer påvirke fremtidens arbeidsliv i Norden?

Fafo har, i samarbeid med forskere fra flere nordiske land, startet et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt om fremtidens arbeidsliv. Prosjektet skal blant annet omfatte en studie av behov, hindre og muligheter for utvikling av arbeidsrettslig regulering. Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd, og skal løpe frem til 2020.

Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

Åpent for alle.

24 mai
Tid og sted: 24. mai 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47

Presentation by Postdoctor Mark Taylor, Department of Private Law, University of Oslo

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 28. mai 2018 11:00 - 12:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47, Oslo

Welcome to this seminar, a part of our Competition Law Forum Series.

Presentation by Professor Eleanor M. Fox, New York University School of Law.

 

Tid og sted: 29. mai 2018 12:00 - 13:00, St. Olavsgate 23, 3. etasje

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Prezioso Linjebygg-dommen (HR-2018-880A)

Tid og sted: 30. mai 2018 10:00 - 11:30, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

PhD candidate Astrid Iversen at the Department of Private Law will  present her PhD project: "Parity of creditors and sovereign debt restructurings".

Tid og sted: 30. mai 2018 13:00 - 16:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo
Tid og sted: 30. mai 2018 17:30 - 18:30, Gamle festsal, DA

Prof. Dr. jur. Dr. rer. pol. h.c. Carl Baudenbacher, University of St. Gallen, Independent Consultant, Former President of the EFTA Court.

Professor Carl Baudenbacher was appointed a Judge of the EFTA Court in 1995 and elected its President 2003-2017.