Disputas: Herman Bruserud

Cand.jur Herman Bruserud ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling "Hardshipklausuler" for graden ph.d (philosophiae doctor). 

Tid og sted for prøveforelesning

http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/arrangementer/proveforelesninger/bruserud_herman.html

 

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: professor Geir Woxholth, Universitetet i Oslo
  • Annen opponent: professor Lena Sisula-Tulokas, Helsingfors universitet, Finland
  • Leder av komiteen: professor Kai Krüger, Universitetet i Bergen

Leder av disputas

Professor Knut Kaasen

Veiledere

  • Hovedveileder: professor Giuditta Cordero Moss, Institutt for privatrett UiO
  • Medveileder: professor Viggo Hagstrøm, Institutt for privatrett UiO 
Publisert 5. jan. 2010 10:20 - Sist endret 28. jan. 2010 10:07