Midtveisevaluering - Irina Eidsvold Tøien

Irina Eidsvold Tøien er stipendiat ved Institutt for privatrett.

Mandag 7. oktober 2013 presenterer hun sitt doktorgradsprosjekt "Kreativitet i utøvende kunstneres prestasjoner"

Kommentator, veileder og tekst

  Kommentator er professor Jan Rosén, Universitet i Stockholm. Veiledere er professor Ole-Andreas Rognstad og Kåre Lilleholt.

Leder ved Institutt for privatrett, Giuditta Cordero-Moss, vil lede midtveisevalueringen.

Disposisjon - kontakt Irina Eidsvold Tøien.

Sammendrag

Utøvende kunstnere har i dag vern for sine fremføringer av åndsverk – som utøverprestasjon – etter åndsverklovens § 42. «Utøvende kunstnere» omfatter bl.a. skuespillere, dansere, teaterregissører, musikere og vokalister.

I PhD-arbeidet vurderes hvorvidt utøverprestasjonene også innfrir vilkårene for opphavsrett (åvl. § 1), dvs. hvilken grad den utøvende gjennom fremføringen «skaper» noe «originalt».  Den utøvende kunstneren tolker verket hun fremfører, etter åndsverkloven beskyttes bearbeidelser som derivative verk (§ 1(13)). I avhandlingen vurderes om ikke hennes fortolkning er en slik beskyttelsesverdig bearbeidelse, og om den derfor kan og bør beskyttes som opphavsrett. Under forutsetning av at de utøvende kunstnerne innfrir vilkårene for vern, ville følgende kunne være forenkling av rettighetsstrukturen i loven, plagiatvern for teaterregissører, lengre vernetid og kanskje økt anerkjennelse.

I første del av avhandlingen omhandles fremveksten av utøververnet og det gjøres et forsøk på å plassere utøververnet rettsfilosofisk. Utøververnet er også et utslag av personlighetsrettslige hensyn. Dernest behandles beskyttelsesobjektet for utøververnet og opphavsretten, og en vurdering av om rettighetsstrukturene egentlig beskytter den samme type åndelig arbeid.

Avhandlingen er i størst grad tuftet på vanlig juridisk metode, men med sin forankring i den estetiske virkeligheten, inneholder arbeidet også noen dypdykk i denne; en beskrivelse av hva de forskjellige utøverprestasjonene egentlig består av og hvilke tegn som benyttes for å uttrykke fortolkningen.

Publisert 16. aug. 2013 14:27 - Sist endret 10. des. 2015 15:18