Prøveforelesning Birgitte Hagland

Cand.jur. Birgitte Hagland  ved Institutt for privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Informasjonsansvar overfor tredjemann

Tid og sted for disputas

Leder av prøveforelesningen

Dekan Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo

Publisert 23. mai 2012 13:35 - Sist endret 23. mai 2012 13:37