Prøveforelesning: Giuseppe Bianco

Giuseppe Bianco ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer senere!

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Dekan Dag Michalsen


 

Publisert 25. okt. 2017 15:42 - Sist endret 25. okt. 2017 15:44