Prøveforelesning: Tore Fjørtoft

Cand. jur Tore Fjørtoft avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samvirkeforetak og fusjon med, og overtakelse av, forskjellige foretaksformer under EU-retten.  

Tid og sted for disputasen

 

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Trygve Bergsåker


 

Publisert 5. juni 2014 09:57 - Sist endret 11. juni 2014 09:42