Seminarrekken IFP

Institutt for privatrett inviterer interne og eksterne deltakere til sin seminarrekke som søkes avholdt to til tre ganger pr semester.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 6. mars 2018 17:00 - 19:00, Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Professor Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Institutt for privatrett, vil innlede om personvernforordningen.

I etterkant av seminaret inviterer vi til hyggelig samvær og markering av Institutt for privatretts stiftelsesdag.

Tid og sted: 20. mars 2018 16:00 - 18:00, Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke.

Innledninger ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis Eirik Østerud og førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 8. mai 2018 17:00 - 19:00, Kjerka, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, 2. etg.

Welcome to the Department of Private Laws seminar series.

Presentation by Professor Andreas Rahmatian, University of Glasgow.