Seminarrekken IFP

Institutt for privatrett inviterer interne og eksterne deltakere til sin seminarrekke som søkes avholdt to ganger pr semester.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 5. des. 2017 17:00 - 19:00, Kjerka, Domus Media Vest, 2. etg., Karl Johansgt. 47

 - Noen perspektiver med utgangspunkt i Rt. 2015 s. 1157

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Professor Geir Stenseth, Institutt for privatrett, vil innlede.