Publikasjoner - Side 5

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.

 

 

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Boken utforsker et av konkurranserettens prinsipielt viktigste problemfelt: forholdet mellom det offentlige og private ansvar der konkurransen på markedet er kunstig begrenset.

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Av Thomas Rieber-Mohn

I denne boken drøftes om og i hvilken utstrekning privatkopieringsregelen kan opprettholdes i de nye digitale omgivelsene, og det undersøkes videre om og på hvilken måte lovgiver bør gripe inn for å sikre at det faktisk er mulig å fremstille private kopier i medhold av § 12.