Dynamisk tingsrett, til eksamen

Av Matias Apelseth, Olivia Jørgensen (ill.)

I denne boka gir forfatteren en kortfattet og eksamensrettet framstilling av faget dynamisk tingsrett. Boka er myntet på universitets- og høyskolestudenter og gir studentene en faglig oversikt før de bearbeider pensum. Framstillingen inneholder derfor rikelig med figurer, oversiktskart og sammendrag som gjør det lettere å forstå faget.

Dynamisk tingsrett omhandler rettsforholdet mellom to eller flere parter som hevder å ha uforenlige rettigheter i samme formuesgode. I boka presenterer forfatteren reglene for avtale- og kreditorekstinksjon i fast eiendom, løsøre, gjeldsbrev, finansielle verdipapirer og enkle krav. Relevant pant- og konkursrett er også presentert. Forfatteren har skrevet et eget kapittel om metoden

 

Universitetsforlaget, 2016

 

Publisert 18. nov. 2016 14:02 - Sist endret 18. nov. 2016 14:02