Sui generis - Festskrift til Stein Evju

Bernard Johann Mulder (red.), Marianne Jenum Hotvedt (red.), Marie Nesvik (red.), Tron Løkken Sundet (red.)

Stein Evju fyller 70 år den 30. oktober 2016. Han har vært aktiv som forsker, foreleser og dommer. Stein Evju har siden 2004 vært professor i arbeidsrett ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Med tittelen «Sui generis» vil redaksjonskomiteen fremheve den særstilling i, og betydning for, norsk arbeidsrett som Stein Evju har hatt i mer enn tre tiår.

Festskriftet har 69 artikler av 78 bidragsytere fra nær og fjern.                                             

Universitetsforlaget, 2016

 

Publisert 24. nov. 2016 15:42 - Sist endret 24. nov. 2016 15:42