Digital forvaltning - en innføring

Juridiske, informatiske og organisatoriske aspekter

Av Dag Wiese Schartum, Arild Jansen og Tommy Tranvik

Sammendrag

Digital forvaltning handler om at forvaltningens gjøremål og utøvelse av myndighet i stor grad styres av algoritmer og datasystemer. Denne boken forklarer selve digitaliseringsprosessen, bakgrunnen for den og følgene av at «datamaskinene overtar».

Blant annet blir følgende temaer behandlet:
- Historisk tilbakeblikk på digital forvaltning
- Oversikt over de viktigste lover og forskrifter som regulerer digital forvaltning
- Automatisert saksbehandling og utøvelse av myndighet
- Digital forvaltning: personvern, rettssikkerhet og offentlighet
- Automatiseringsvennlig lovgivning
- Jus som hindring og som tilrettelegger for digitalisering
- Styring og samordning av digitalisering i statsforvaltningen
- Informasjonssikkerhet og personvern i kommunal digital forvaltning
- Grunnleggende om datateknologi
- Data, informasjon og gjenbruk

Digital forvaltning er et altfor komplekst fenomen til å bli forstått ved å betrakte det med «ett øye».
De tre dimensjonene i denne boken gir dybdesyn: Kombinasjonen av informatisk, juridisk og samfunnsvitenskapelig blikk på den digitale offentlige forvaltningen gjør leseren i stand til å forstå forvaltningens digitale fortid, nåtid og fremtid.

Alle forfattere er knyttet til Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Mer om boken

Fagbokforlaget, 2017

 

Publisert 22. aug. 2017 09:19 - Sist endret 22. aug. 2017 09:19