Individuell arbeidsrett

Av Alexander Næss Skjønberg, Eirik Hognestad, Marianne Jenum Hotvedt

Sammendrag

Boken gir en grundig innføring i individuell arbeidsrett.

Forfatterne behandler tradisjonelle arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til etablering av arbeidsforholdet, fastleggelse av rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstager samt arbeidsforholdets opphør.

Nytt i denne utgaven er kapitler om diskriminering og HMS.

I tillegg har det blitt gjort en større revisjon av reglene om midlertidig ansettelse, opphør grunnet alder, konkurransebegrensende avtaler, ferie og arbeidstid.

Mer om boken

Gyldendal Norsk forlag, 2017

 

Publisert 8. aug. 2017 11:40 - Sist endret 8. aug. 2017 11:40