Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett

Arbeidsrettsgruppen er instituttets interne enhet for forskning og faglige oppgaver innenfor fagområdet. Arbeidsrettsgruppen består av de medarbeiderne ved instituttet som har sin hovedvirksomhet knyttet til arbeidsretten.

Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett er en del av Faggruppen for arbeidsrett. Faggruppen er et felles forum for forskere med tilknytning til arbeidsrettsfeltet, og omfatter forskere også fra andre institutter ved Det juridiske fakultet. Faggruppen har i tillegg eksterne medlemmer.

En oversikt over Arbeidsrettsgruppens og Faggruppens medlemmer og tidligere medlemmer finnes her.

Faggruppen for arbeidsrett

Målsettingen med faggruppen er å være et faglig forum som skal:

 • Fungere som et nettverk av personer med interesse og kompetanse innen fagområdet arbeidsrett, bl.a. for derved å
  • legge til rette for hensiktsmessige faglige kontakter til hjelp i løpende forskningsarbeider
  • stimulere til utvikling av emner og problemstillinger som bør gjøres til gjenstand for studier
  • knytte kontakter mellom erfarne forskere, yngre forskere og studenter for på den måten å lette oversikt over forskningsmiljøet og bidra til rekruttering av unge forskere
 • Fungere som et forum for daglig diskusjon og utvikling, ved å
  • formidle informasjon til medlemmene om relevante arrangementer, nettverksressurser, rettspraksis og litteratur mv.
  • arrangere uformelle møter og interne seminarer mv. for diskusjon av aktuelle emner
  • arrangere seminarer og kontaktmøter med eksterne aktører, nasjonalt og internasjonalt
 • Synliggjøre faggruppens virksomhet bl.a. via nettsider for å understøtte, stimulere og dokumentere forskning som er utført av gruppens medlemmer, og andre faglige aktiviteteter.

Faggruppen er åpen for personer som har gjennomført, som arbeider med eller vil arbeide med et forskningsprosjekt innen fagområdet. Dette inkluderer vitenskapelige assistenter som skriver stor masteroppgave (60 sp). Gruppen er likeledes åpen for forskere både ved Det juridiske fakultet og ved andre institusjoner.

Arbeidsrett som fag- og forskningsfelt

Arbeidsrettsgruppen har et eget fagutviklingsprogram, Arfa-programmet. Gruppen har ledet et internasjonalt forskningsprosjekt, FORMULA, som ble avsluttet i 2014.

Arbeidsrettsgruppen gir ut et elektronisk nyhetsbrev, ArbeidsrettsNytt, fire ganger i året. Abonnement er gratis.

 

 

Publisert 12. nov. 2009 10:40 - Sist endret 28. feb. 2017 15:32