Tone Linn Wærstad - Postdoktorprosjekt

Betydningen av menneskerettslig regulering for norsk rett og norsk internasjonal privatrett på familierettsområdet.

Prosjektet vil analysere og vurdere norsk familierett i lys av rettens internasjonalisering og en demografisk utvikling der mennesker i stadig større grad inngår rettslige forhold (flytter, gifter seg, skiller seg og får barn etc.) over landegrensene. Hovedmålet er todelt. For det første søker prosjektet å kartlegge hvordan rettslig internasjonalisering og demografisk utvikling påvirker norsk familierett; hvilke nye rettslige kilder blir relevante og fordrer utvikling av nye rettslige metoder og virkemidler? For det andre søker prosjektet å utvikle nye og egnede analyseverktøy for å møte disse utfordringene.

Prosjektet er familierettslig med linjer til internasjonale menneskerettigheter, internasjonal privatrett, sivilprosess, forvaltningsrett, velferdsrett, utlendingsrett, kontraktsrett og diskrimineringsrett.

Prosjektet vil også inneholde et rettskomparativt element, der sammenligning med svensk og dansk rett vil være sentralt for enkelte problemstillinger.

Publisert 9. juni 2016 09:34 - Sist endret 9. juni 2016 09:34