English version of this page

Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa)

Arfa er et faglig utviklingsprogram for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Mål

Det overordnede formålet med det arbeidsrettslige fagutviklingsprogrammet er å sikre at faglig kompetanse blir bevart og utviklet på høyt nivå, for å ivareta samfunnsmessige behov for kunnskap om arbeidslivets og arbeidsmarkedets regelverk og institusjoner.

I formålet inngår det å styrke fagkompetansen nasjonalt, og å utvikle internasjonale relasjoner som kan bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling.

Det er vesentlig å unngå at faget arbeidsrett forvitrer, både på akademisk nivå og generelt. Hvis faget ikke blir ivaretatt, vil kunnskap av sentral betydning bli svekket eller gå tapt. Likeledes er det en grunnleggende forutsetning at regelverket er gjenstand for kontinuerlig analyse og vurdering, bla. for å se endringsbehov. For å ivareta dette er en velfungerende arbeidsrettslig forskning og kunnskapsformidling av vesentlig betydning.

Bakgrunn

Programmet løper over ti år (2008-2017) og bidra til kompetanseutvikling over et bredt felt. Det er et program, ikke et prosjekt, idet det ikke er knyttet til på forhånd bestemte emner.

Programmet har både vitenskapelige rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiat/postdoktor) og vitenskapelige assistenter (studentstillinger) til enhver tid, og  en prosjektleder. Det vil dessuten samarbeide med andre arbeidsrettslige prosjekter og forskere.

Finansiering

Arfa har særskilt finansiering over statsbudsjettet.

Publikasjoner

Publikasjoner fra Arfa-programmet inngår i oversikten Publikasjoner fra Arbeidsrettsgruppen.

 

 

Emneord: arbeidsrett
Publisert 14. okt. 2009 16:22 - Sist endret 2. feb. 2018 15:05