Aktuelt

Aktuelle saker

 
 

Arrangementer

 • immaterialrett Interessert i immaterialrett/konkurranserett? 25. sep. 2017 14:15

  Forskergruppen marked, innovasjon og konkurranse ved Institutt for privatrett inviterer til informasjonsmøte for studenter.

 • Arbeidskamp og EUs indre marked 26. sep. 2017 12:00

  Vitenskapelig assistent Ingrid Kvernland Mogstad presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

  Temaet for oppgaven er spenningsforholdet mellom EUs indre marked og fagforeningers utøvelse av arbeidskamp for sine medlemmer med utgangspunkt i norsk rett.

 • kjerka-300 Direktivet om forretningshemmeligheter - konsekvenser for norsk rett 26. sep. 2017 17:00

  Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke.

  Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Institutt for privatrett, vil innlede.

 • En analyse av skadeserstatningsloven § 1-6 28. sep. 2017 12:00

  Vitenskapelig assistent Tina Meuche Bjørnerud, Institutt for privatrett, presenterer mulig tema for masteravhandling.

 • dmv-2012 PhD seminar on Companies and Markets 2017 9. okt. 2017 09:00

  The topic of this year’s PhD seminar is Nordic market actors and their impact on corporate sustainability. The seminar will provide Insights into topical issues in European and Nordic company and financial market Law.

 • nordic-workshop Workshop: Sustainable Market Actors in the Nordic Countries 9. okt. 2017 09:00

  The University of Oslo hosts a workshop on the mapping and analysis of the regulatory complexity of market actors in the Nordic countries. The event is combined with the Research Group Companies, Markets and Sustainability’s PhD Seminar Companies and Markets 2017.

  Call for papers.

 • Legal Challenges in Cybersecurity: Freedom To vs Freedom From? 17. okt. 2017 09:00

  The symposium explores some of the current challenges and developments in cybersecurity from a predominantly legal perspective. Its title, borrowed from Atwood’s The Handmaid’s Tale, encapsulates the fundamental tension that arises from attempts to secure cyberspace.

 • Økonomiske og sosiale rettigheter i EMK 17. okt. 2017 12:00

  Har EMD tolket retten til privatliv i arbeidsforhold så utvidende bestemmelsen nå også verner økonomiske og sosiale rettigheter?

  Vitenskapelig assistent Kajsa Tafjord Normannseth presenterer avhandlingen sin.

 • cover-richardson-book Book launch: Time and Environmental Law - Telling Nature's Time 17. okt. 2017 16:00

  Professor Benjamin Richardson, University of Tasmania, will present his book 'Time and Environmental Law - Telling Nature's Time'. Professor Emeritus Hans Christian Bugge from the University of Oslo and Senior Research Scientist Dagmar Hagen from the Norwegian Institute for Nature Research will give prepared comments.

  Open for all interested.

 • ragnlu Beskyttelse av menneskerettigheter i offentlige anskaffelser 19. okt. 2017 12:00

  Vitenskapelig assistent Ragnhild Lunner, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

 • johannhy-lite Midtveisevaluering - Adekvans i erstatningsretten 20. okt. 2017 13:00

  Midtveisevaluering for stipendiat Johannes Hygen Meyer, Institutt for privatrett, der han vil presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

 • Høstseminar 26. okt. 2017 09:00

  Seminar for Arbeidsrettsgruppen.

 • Selskapsrettstema 26. okt. 2017 12:00

  Vitenskapelig assistent Andrea Dahlum, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

 • igor-ovsyannykov-151127 Sustainability in Supply Chains 27. okt. 2017 09:00
  International conference on Sustainability in Supply Chains on Friday 27 October 2017 in Poland.
  Wersja polska poniżej / For Polish see below.
 • Familie- og arverettsseminar 1. nov. 2017 15:00

  Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område i Norge, ved Tone Linn Wærstad, Postdoktor Institutt for privatrett.

  Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister", ved Thomas Rønning, Høyskolelektor.