Aktuelt

Aktuelle saker

 
 

Arrangementer

 • National law, international law, European law – 60 years with the Treaty of Rome 27. mars 2017 17:00

  Ambassador Giorgio Novello opens and introduces the event.

  Professor Mads Andenas, “National law, international law, European law – 60 years with the Treaty of Rome”. Comment by Ludovica Chiussi, Research Fellow at the Faculty of Law.

  Light refreshments at entry and after formal part. (Speeches will not exceed 30 minutes.)

 • The prudent person rule - krav til forsvarlig kapitalforvaltning i pensjonsinnretninger 28. mars 2017 08:30

  Midtveisevaluering for stipendiat Gunnar Aardal som vil presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Han er tilknyttet Det juridiske fakultets doktorgradsprogram, men har sin arbeidsplass på Bedriftsøkonomisk Institutt.

 • Lunsj med fag 29. mars 2017 12:00

  Vårsemesterets tredje Lunsj med fag, og med følgende tema:

  "Litt om Høyesteretts betydning i erstatningsretten - illustrert ved ti høyesterettsdommer". Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland kommer til oss, og forteller om et knippe erstatningsrettslige dommer fra hans tid i Høyesterett.

  Vi oppfordrer alle til å delta i felles faglig diskusjon ved Instituttet!

 • eliruds Setting the standard for corporate sustainability 30. mars 2017 12:00

  Vitenskapelig assistent Eli Rudshagen, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

 • snytt Nytt fra norsk selskapsrett 6. apr. 2017 12:00

  Stipendiat Erlend Eriksen Gjein oppdaterer om faglig nytt i selskapsretten.

  Åpent for alle.

 • jon-flobrant-39869 International Conference on Sustainable and Efficient Transport Systems 20. apr. 2017 00:00

  The InterTran Research Group for Sustainable Business and Law, University of Helsinki and Aalto University School of Business in collaboration with the SMART project, University of Oslo are organising an international conference on Sustainable and Efficient Transport Systems – The Role of Transport in the Sustainable Circular Economy.

 • colourbox12693546 Immaterialrettigheter i avtale 24. apr. 2017 09:00

  Når immaterialrettigheter reguleres i kontrakt, «passer» ikke kjøps- og kontraktsrettslige regler like godt. Hva gjelder da? Og hvordan håndterer vi det paradoks som eksklusivitet og konkurranseforbud i avtaler om immaterielle rettigheter reiser i konkurranseretten?

 • fabian-blank-78637 Taxation and Sustainable Development 25. apr. 2017 00:00

  In order to secure the social foundation for people today and in the future, radical changes both to business behaviour and to the global distributional landscape are required. Tax systems are a recognised force for both behavioural change and redistribution. Are tax systems responding, however, to these needs?

 • Seminar i markedsrett 26. apr. 2017 15:15

  Seminaret inngår som en del av forelesningsrekken i Markedsrett - JUR1285 og holdes for studenter og inviterte deltakere fra forskergruppen marked, innovasjon og konkurranse.

 • Aksjeloven § 17-1 i konsernforhold. Morselskapets erstatningsansvar overfor datterselskapets kreditorer. 27. apr. 2017 12:00

  Vitenskapelig assistent Hanne Bjørge-Eriksen, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

 • The Jon Bing Memorial Seminar 2017 - FinTech, PSD II and Big Data 27. apr. 2017 12:00

  This year’s Jon Bing Memorial Seminar will be held on 27th April. The overall theme for the seminar is changes to the financial services market.

 • alwaysshooting.public Procurement beyond price: Sustainability and CSR in public purchasing 4. mai 2017 00:00

  On 4-5 May 2017 Centre for Enterprise Liability (CEVIA) will host a two-day international conference at the Faculty of Law of the University of Copenhagen, where researchers from the CSR Legal Research Network, the SMART project and other renowned specialists discuss timely developments relating to the field of procurement, sustainability and CSR.

 • stockmarketquotes International Trade and Investment 9. mai 2017 00:00

  This conference invites scholars to consider the ways in which trade and investment law can promote and block sustainability.

 • professorboligen-507 Rettsvern uten tinglysing? 23. mai 2017 17:00

  Seminaret inngår i Institutt for privatretts seminarrekke og er ope for alle interesserte. Merk påmelding!

 • Nytt fra norsk selskapsrett 1. juni 2017 12:00

  Stipendiat Erlend Eriksen Gjein oppdaterer om faglig nytt i selskapsretten.

  Åpent for alle.