Aktuelt

Aktuelle saker

 
 

Arrangementer

 • kjerka-300 EUs selskapsrett 50 år 26. feb. 2018 15:15

  Forskergruppen inviterer sammen med Europarettsnettverket til dette Selskapsrettsforumet for å markere at EUs selskapsrett i år fyller 50 år.

  Åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

 • Heldagsseminar FINF 27. feb. 2018 10:00

  Tirsdag 27. februar er det heldagsseminar ved SERI . Temaet for seminaret er "Systemutvikling i digital forvaltning: Fra lovtekst til programkode".

  Arrangementet er åpent for alle, men grunnet enkel servering bes alle melde seg på via nettskjema. Begrenset antall plasser, så først i tid, først i rett.

 • Domstolsprøvelse av statsansattes stillingsvern 27. feb. 2018 12:00

  Har domstolene adgang til å foreta en selvstendig rimelighets- eller forholdsmessighetsvurdering i saker om oppsigelse og avskjed av statsansatte? Problemstillingen er blant annet aktualisert av den nye statsansatteloven som trådte i kraft 1. juli 2017 og av Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2479-A, som gjaldt avskjed av en major i Forsvaret.

  Presentasjon ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt.

  Åpent for alle.

 • Power in the Sharing Economy 27. feb. 2018 12:15

  Tuesday coffee seminar.

  The seminar is open for everyone, and there is no registration.

 • kjerka-300 Personvernforordningen: Felles regler for behandling av personopplysninger i Europa 6. mars 2018 17:00

  Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Professor Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Institutt for privatrett, vil innlede om personvernforordningen.

  I etterkant av seminaret inviterer vi til hyggelig samvær og markering av Institutt for privatretts stiftelsesdag.

 • cambridge-handbook Cambridge Handbook Symposium 12. mars 2018 00:00

  The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability will be published in 2019. This Symposium will bring together all contributers to the Handbook.

 • Arbeidsrettslunsj 13. mars 2018 12:00

  Vitenskapelig assistent Nina Håkonsbakken Andersson presenterer sitt avhandlingsprosjekt.

 • SERIs fødselsdagsseminar, mottakelse og Terjefest 15. mars 2018 17:00
 • Workshop on book proposal "Sustainable business models: Life-cycle based enterprises for planetary and societally tolerable economy" 19. mars 2018 09:00

  By invitation only!

 • Aleris-dommen (HR-2017-2277-A) 20. mars 2018 12:00

  Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

  Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.

  Åpent for alle.

 • kjerka-300 Formidlingsøkonomiens relasjoner: arbeidsrettslige, opphavsrettslige og konkurranserettslige sider 20. mars 2018 16:00

  Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke.

  Innledninger ved postdoktor Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis Eirik Østerud og førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

 • deakin-event Investing for Sustainability: Drivers and Enforcers 27. mars 2018 09:30

  Shifting investment from fossil-fueled, unsustainable projects to renewables-based and sustainable business is crucial to the implementation of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The huge investment gap under the Paris Agreement and even larger under the SDGs, highlights the unsustainability of the business as usual and the path-dependency of current financial decision-making.

 • life_cycle_thinking_product_system Workshop: Developing Life Cycle Analysis 23. apr. 2018 09:00

  The University of Oslo is hosting a workshop on life cycle analysis on 23 April 2018. The event is by-invitation-only, based on this call for abstracts which invites contributions to a book project under the working title: Developing Life Cycle Analysis: Life Cycle Criteria tools and methodologies for public procurement in the EU.

 • due-diligence(1) International symposium: Law and sustainability in global value chains 25. apr. 2018 09:00

  The University of Aarhus is hosting the international symposium 'Law and sustainability in global value chains: Due diligence and contracts in focus', which will be held in Aarhus (Denmark) on 25-26 April 2018.

  Call for papers.

 • Paal Berg-seminaret 2018 26. apr. 2018 12:00

  Arbeidsrettsgruppens årlige vårseminar.

  Informasjon om program og påmelding kommer snart.