Jurist eller kjemiker i rektorstolen?

UiOs nåværende rektor Ole Petter Ottersen går av etter to perioder, og i april 2017 skal det velges ny toppsjef for UiO. Blir det ikke flere kandidater, står valget mellom jussprofessor Hans Petter Graver og kjemiprofessor Svein Stølen.  

Rektorkandidat Hans Petter Graver og prorektorkandidat Inger Sandlie. Foto Eva Dobos

Velge eller tilsette?

Spørsmålet om hvordan man finner den beste kandidaten har vært diskutert lenge. Skal man lyse ut stillingen og slippe til f eks ledere fra næringslivet, eller skal man velge noen fra sine egne rekker? Skal det være en tilsatt eller en valgt rektor? Begge modellene har sine tilhengere – og motstandere -, og begge modellene har vært brukt ved universiteter i Norge.

Etter flere grundige og heftige debatter, og etter avstemningen i Universitetsstyret landet UiO på valgt rektor, med noen nye elementer i valgprosessen i forhold til tidligere år. Det ble opprettet en søkekomité som har som oppgave å søke etter rektorkandidater og fremme forslag. Det stilles også kvalifikasjonskrav til rektorkandidatene – og dermed blir veien til rektorstolen så godt som sperret for f eks studenter. Vi husker vel det unike og friske rektorvalget i 2013, da professor Ole Petter Ottersen ble utfordret av student Torkil Vederhus.

Fristen for kandidatur er 10. februar

Pr dags dato er det to rektorkandidater som stiller til valg: teamet til tidligere dekan på juridisk fakultet Hans Petter Graver og teamet til kjemiprofessor Svein Stølen. Forslagsfrist for kandidater er satt til 10. februar, som betyr at det kan komme flere som ønsker å konkurrere om UiOs sjefsjobb.

Foreløpig er begge lagene innstilt på å gjøre UiO til best mulig lærested for studentene, til best mulig arbeidsplass til de ansatte, og få UiO til å bli et av Europas ledende universiteter. Valgprogrammene er så langt ikke så ulike. Det blir viktig å følge med i debattene som starter 14. februar for å danne seg en mening om hvem av de kandidatene er best egnet til å fylle skoa etter Ottersen.

Vinner  Graver valget, blir han den sjette juristen i rekken av rektorer. Tidligere var det Bredo Henrik von Munthe af Morgestierne, Fredrik Stang (d.y.), Frede Castberg, Johs. Andenæs og Lucy Smith som satt i UiOs rektorstol. 

Valgkampen er i gang

Kandidatene - team Graver og team Stølen – har fått plass på UiOs nettside Rektorvalg 2017, og er i gang med kampanjen. Både Graver og Stølen legger vekt på åpenhet og aktiv kommunikasjon med velgere, og sørger for daglig oppdatering av nettsidene. UiOs nettavis Uniforum følger tett med og bringer nyheter og intervjuer om rektorvalget.

- Vi trenger en tydelig stemme – sier Graver, og understreker at publikumet deres er alle ansatte ved UiO, ikke bare akademikere.

Valg av rektor er en viktig sak for universitetet, men for samfunnet ellers også. For UiO skal ikke bare drive med forskning og undervisning innenfor sine vegger. Landets største universitet har et samfunnsansvar – kunnskap skal komme til nytte og glede for oss alle, slik at vi lettere kan skille mellom fakta og myter, mellom sannheter og løgner som vi ofte konfronteres med.

 

Se nettsiden Rektorvalget 2017

Av Eva Dobos
Publisert 31. jan. 2017 09:13 - Sist endret 31. jan. 2017 09:13