Aktuelle saker - Side 3

Publisert 17. feb. 2015 15:08

Lars Aamdal

PrivIus nr. 199 - 2015

Publisert 17. feb. 2015 14:56

Jan Petter Horn

PrivIus nr. 198 - 2015

Publisert 5. des. 2014 09:51

Professor Kirsti Strøm Bull møtte på UiOs adventkonsert 30. november fullstendig uvitende og uforberedt på at hun skulle få årets velferdspris fra UiO. - Kirsti er en verdig prisvinner på alle måter, forteller kolleger, studenter og stipendiater ved instituttet.

 

Publisert 1. des. 2014 13:44

The relationship between environmentally sustainable development and company and business law has emerged in recent years as a matter of major concern for many scholars, policy-makers, businesses and nongovernmental organisations.

 

Publisert 16. okt. 2014 11:53

Boken undersøker dommeres rolle i situasjoner hvor samfunn innenfor vår vestlige rettstradisjon har gått fra rettsstat til diktatur. Materialet er særlig hentet fra Tyskland 1933-45 og landene under tysk okkupasjon, men også fra Sør-Afrika under apartheid og diktaturene i Argentina, Brasil og Chile på 1970- og 80-tallet.

Publisert 2. sep. 2014 15:42

Erling Eide, Henrik Lando og Endre Stavang (red.)

Skriftserie nr. 197 - 2014

Publisert 8. juli 2014 16:09

Stein Evju (ed.)

Skriftserie nr. 196 - 2014

Publisert 8. juli 2014 15:49

Marie Nesvik

Skriftserie nr. 195 - 2014

Publisert 11. juni 2014 15:00

Erling Hjelmeng har sammen med Lars Søgard (professor ved Handelshøyskolen i Bergen) publisert en monografi i Fagbokforlaget med tittelen Konkurransepolitikk.

Boken setter fokus på samspill mellom juss og økonomi, og ønsker å gi en bedre forståelse av de konkurransepolitiske reglene, samt forklare den konkurranserettslige analysen med sikte på anvendelse i enkeltsaker.

Les mer om boken her:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245015829

 

Publisert 11. juni 2014 14:37

Giuditta Cordero-Moss har publisert en monografi om internasjonale kontrakter i forlaget Cambridge University Press.

Les mer om boken her:

http://www.cambridge.org/no/academic/subjects/law/corporate-law/international-commercial-contracts-applicable-sources-and-enforceability?format=PB

Publisert 9. mai 2014 14:14

The Hague Academy of International Law inviterte Giuditta Cordero-Moss til å holde foredrag på årets sommmeruniversitetet.

Publisert 10. apr. 2014 11:17

 av Mads Andenæs og Iris H-Y Chiu, utgitt på forlaget Routledge i januar 2014.

Publisert 14. feb. 2014 16:06

Boka ble utgitt av forlaget Oxford University Press i januar d.å.

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199675555.do

Publisert 24. jan. 2014 12:21

Linn Vårhus Sørhaug

Skriftserie nr. 194 - 2014

- Fra forskergruppe i naturressursrett

Publisert 17. jan. 2014 12:30

Vår kjære venn og kollega Jon Bing er død, 69 år gammel.

Publisert 16. aug. 2013 15:10

Stein Evju (ed.)

Skriftserie nr. 193 - 2013

Publisert 9. aug. 2013 09:38

Forfatter: Giuditta Cordero-Moss

 

Publisert 25. juli 2013 11:09

Av Ole-Andreas Rognstad, Johan L. Tønnesson, Anne-Hilde Nagel, Hallstein Laupsa

Skriftserie nr. 192 - 2013

Publisert 22. mai 2013 10:27

Av Janicke Wiggen

Publisert 4. mai 2013 13:51

Av Heidi Anita Skjærvik

Skriftserie nr. 191 - 2013

Publisert 24. apr. 2013 14:15

Antologien er utgitt av Cambridge University Press. Redaktør: Giuditta Cordero-Moss

Publisert 23. apr. 2013 16:08

Redaktører av antologien er Jonas Bakken og Hans Peter Graver

Publisert 20. mars 2013 13:23

Mads Andenæs har sammen med Andreas Motzfeldt Kravik utgitt artikkelen "Menneskerettene i væpnet konflikt" i Lov og rett 03/2013

Publisert 14. jan. 2013 14:09

Av Kyrre W. Kielland

Skriftserie 180 - 2010

Prosjekt publikasjon nr. 6 fra prosjektet "Anglo-American Contract Models"

Publisert 20. des. 2012 11:13

Av Mads Andenæs og Ida Andenæs Galtung