Aktuelle saker - Side 4

Publisert 23. apr. 2013 16:08

Redaktører av antologien er Jonas Bakken og Hans Peter Graver

Publisert 20. mars 2013 13:23

Mads Andenæs har sammen med Andreas Motzfeldt Kravik utgitt artikkelen "Menneskerettene i væpnet konflikt" i Lov og rett 03/2013

Publisert 14. jan. 2013 14:09

Av Kyrre W. Kielland

Skriftserie 180 - 2010

Prosjekt publikasjon nr. 6 fra prosjektet "Anglo-American Contract Models"

Publisert 20. des. 2012 11:13

Av Mads Andenæs og Ida Andenæs Galtung

Publisert 12. des. 2012 11:07

Professor Kirsti Strøm Bull rykker opp som preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.  Det er andre gang en kvinne innehar det høyeste vervet i Akademiets over 150-årige historie.

Publisert 7. nov. 2012 14:57

- Dynamic networks as collaborative contracts.

Postdoktor Emily Weitzenböck har utgitt sin PhD-avhandling som bok.

Publisert 12. okt. 2012 13:47

Av Christine Løvf

Skriftserie nr. 188 - 2011

Publisert 12. okt. 2012 13:44

Av Lars Ole Sikkeland

Skriftserie nr. 187 - 2011

Prosjektpublikasjon nr. 8 "Anglo-American Contract Models"

Publisert 12. okt. 2012 13:42

Av Tage Henningsen

Skriftserie nr. 186 - 2011

 

Publisert 12. okt. 2012 13:41

Giuditta Cordero-Moss (ed.)

Skriftserie nr. 185 - 2010

MERK! Denne boken er utgått. Den er erstattet av boken "International commercial contracts", Cambridge university press, 2014

Publisert 12. okt. 2012 13:41

Av Gunnar Nordén

Skriftserie nr. 184 - 2010

Publisert 12. okt. 2012 13:41

Av Ole Andenæs

Skriftserie nr. 183 - 2010

Publisert 12. okt. 2012 13:40

Av Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.)

Skriftserie 182 - 2010

Publisert 12. okt. 2012 13:39

Av André Bjerketveit

Skriftserie 181 - 2010

Prosjekt publikasjon nr. 7 fra prosjektet "Anglo-American Contract Models"

Publisert 12. okt. 2012 13:39

Av Ole André Oftebro

Skriftserie nr. 189 - 2012

Publisert 12. okt. 2012 13:39

Av Gjermund Aasbrenn

Skriftserie nr. 190 - 2012

Publisert 27. aug. 2012 08:12

Tidsskriftet Peking University Law Journal ønsker samarbeid med professor ved Det juridiske fakultet.  

Publisert 18. juli 2012 14:05

Anmeldelse av boken: "Ekspropriasjon - noen sentrale emner" (red. Endre Stavang)

Publisert 25. juni 2012 15:25

Hvilke endringer kan vi gjøre i inngåtte kontrakter?

Av Gjermund Aasbrenn

Publisert 1. juni 2012 13:58

av Kåre Lilleholt, utgitt av Universitetsforlaget.

Publisert 30. apr. 2012 12:53

Av Ole André Oftebro

Publisert 12. mars 2012 15:46

Marianne Reusch har utgitt sin doktoravhandling som bok på forlaget Flux

Publisert 9. mars 2012 13:14

 Det er et stort mindretall av kvinner innen selskapsrettsforskningen. Forskningsmiljøene i Norge, Norden og Europa er stadig dominert av menn, men kvinnene er på vei!  

Les hele artikkelen her

Publisert 3. feb. 2012 13:25

Innstillingen "Mer effektiv konkurranselov" skal overleveres   Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud 14. februar 2012. Konkurranselovutvalget som leverer innstillingen, har vært ledet av professor Erling Hjelmeng, Institutt for privatrett, UiO. Det foreslås endringer på tre hovedområder; Fusjonskontroll, sanksjoner/lemping og prosess.

Publisert 3. jan. 2012 08:41

Av Mads Andenæs, professor ved Institutt for privatrett  og Eirik Bjørge, stipendiat ved Institutt for offentlig rett