Aktuelle saker - Side 5

Publisert 22. nov. 2011 11:00

Av Kirsti Strøm Bull

Publisert 21. nov. 2011 15:59

Professor Beate Sjåfjell og hennes finske kollega professor Jukka Mähönen har gitt innspill til et "green paper" fra EU om corporate governance  basert bl.a. på prosjektet "Sustainable Companies" som Sjåfjell leder og hvor Mähönen er en av partnerne

Publisert 10. nov. 2011 14:50

Av Trygve Bergsåker

Publisert 1. nov. 2011 13:24

Beate Sjåfjell har publisert en artikkel med analyse av virkningen av EU-reglene om overtagelsestilbud på europeiske selskaper, et tema som er spesielt aktuelt i disse finanskrisetider, hvor fokus er på å rette opp regulering som kan føre til et for kortsiktig og snevert perspektiv i selskaps- og finansmarkedsretten. Artikkelen har tittelen "The Core of Corporate Governance: Implications of the Takeover Directive for Corporate Governance in Europe”, og er publisert i tidsskriftet European Business Law Review, årgang 22 (2011) nr 5 s. 641–708, og er gratis nedlastbar fra http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1598298

Publisert 3. okt. 2011 14:07

Av Viggo Hagstrøm

Utgitt av Universitetsforlaget

Publisert 21. sep. 2011 12:00

Av Nancy Liu

Utgitt av Routledge

Publisert 15. sep. 2011 10:38

Av Bjarte Thorson

Gyldendal Akademisk

Forfatteren var stipendiat ved IfP i 2006-2010 og boken er basert på hans doktoravhandling.  

 

Publisert 14. sep. 2011 10:11

Rapporten med tittelen Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern av Mette Borchgrevink er publisert i Complex nr 5/11.

Bestill rapporten her 

Publisert 8. sep. 2011 09:47

Av Finn Arnesen, Sten Foyn, Olav Kolstad, Ole-Andreas Rognstad og Fredrik Sejersted Universitetsforlaget, 2011

Publisert 5. sep. 2011 10:20

Institutt for privatrett arrangerte i november 2010 ein internasjonal konferanse om privatrettslege konsekvensar av brot på EU-retten. Rapporten har innleiingar og samandrag av innleiingar frå konferansen.

Les konferanserapport redigert av Mads Andenæs og Kåre Lilleholt:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1916592

Publisert 25. juli 2011 12:32

Mange av oss er berørte av de alvorlige hendelsene i Oslo sentrum og på Utøya. Dersom du trenger noen å snakke med eller et sted for ettertanke, har UiO flere tilbud. Les mer

Publisert 11. juli 2011 12:48

Beate Sjåfjell, som begynte som førsteamanuensis ved IfP i januar 2010, har nå fått opprykk til professor. Beate leder det internasjonale forskningsteamet i prosjektet Sustainable Companies. Hun er også ansvarlig for å koordinere selskapsrettsforskningen ved instituttet, og står som leder for Selskapsrettsgruppen og kontaktperson for Europarettsnettverket for en rekke arrangementer.

 

Publisert 4. juli 2011 11:49

Inger Berg Ørstavik er tildelt H.M. Kongens gullmedalje i 2011 for sitt vitenskapelig arbeid bedømt ved UiO/ Det juridiske fakultet. Medaljen vil bli overlevert på universitetets årsfest i september d.å.  

Les mer http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-priser/kongens-gullmedalje/index.html

Publisert 10. juni 2011 09:45

Seks forfattere, bl.a. stipendiat ved IfP Marte Eidsand Kjørven, og tidligere stipendiat Herman Bruserud har skrevet boken Foreldelse av fordringer. Boken er utgitt av Universitetsforlaget i juni 2011.

Publisert 9. juni 2011 16:10

Tidsskriftet European Company Law, Kluwer Law International, har et spesialnummer om CSR, årgang 8 (2011), nummer 2-3, som utkom i april 2011.

Publisert 26. mai 2011 11:58

Boken inneholder 8 artikler skrevet etter det internasjonale CEFL (Commission on European Family Law) møtet holdt i Cambridge i 2010. Førsteamanuensis John Aslad har bidratt til antologien med et kapittel om balansen mellom testasjonsfrihet og beskyttelse av arvinger.    

Publisert 8. apr. 2011 10:49

Hindringsfritak

av Anders B. Mikelsen

Utgitt av Gyldendal Akademisk

Publisert 29. mars 2011 12:57

Edited by Giuditta Cordero-Moss

Cambridge University Press

Publisert 16. mars 2011 14:44

Skriftserie nr 186

Tage Henningsen:  Grenseoverskridende kjennetegnskonflikter - Beskyttelse av utlendingers varemerker og foretaksnavn i norsk rett

Mer info og bestilling av skriftserien:

http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/boker/skriftserien-186.html

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Inger Berg Ørstavik

Gyldendal

Patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser.

Publisert 15. mars 2011 15:48

av Dag Wiese Schartum og Lee. A. Bygrave

Utgitt av Fagbokforlaget

Boken er en forbedret utgave av standardverket om personvern i Norge. Den belyser personvern fra ulike synsvinkler og gir oppdaterte kunnskaper per 2010.  

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Hans Petter Graver

Boken drøfter hvordan retten får sin autoritet, forholdet mellom juss og politikk og juristenes særlige ansvar som hevet over retten.

Publisert 15. mars 2011 15:48

Av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik

Universitetsforlaget

3. utgave

Boken gir en bred fremstilling av de norske rettsregler om registrerte og innarbeidede varemerker. Den behandler også reglene om navn, firma og forretningsnavn som brukes som kjennetegn for varer eller tjenester.

Publisert 15. mars 2011 15:48

av Endre Stavang

Utgitt av Cappelen Damm Akademisk

En servitutt er en rett til delvis å bruke eller bevare tilstanden på fremmed fast eiemdom, som veirett, hugstrett, beiterett etc. Servituttene reguleres av regler om stiftelse, innhold, endring og opphør. Denne boken handler om opphør av servitutter.  

Publisert 15. mars 2011 15:48

Professor Jon Bing er oppnevnt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet som medlem av referansegruppen for Evaluernig av Datatilsynet. Evalueringen skal foreligge i oktober 2011.