Aktuelle saker - Side 7

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Erik Røsæg, Hans-Bernd Schäfer and Endre Stavang (Ed.)

Essays in Honour of Erling Eide

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Trygve Bergsåker

Med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Erling Selvig og Kåre Lilleholt.

Boken er en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten som er tilpasset læringskravene i kjøpsrettsfaget.

Publisert 5. nov. 2010 14:35

By Erik Røsæg, Hans-Bernd Schäfer and Endre Stavang (Ed.)  

This celebratory anthology is comprised of 15 essays ranging across two broad themes where Erling Eide has had a leading role: the interface of economics and law in general, as well as the discipline of economic analysis of law and its actual or potential legal applications

Publisert 19. okt. 2010 15:19

Av Trygve Bergsåker

Med et spesialstudium av salg ved budgivningskonkurranse

Publisert 6. okt. 2010 16:42

Nekrologen er skrevet av Giuditta Cordero-Moss og Kåre Lilleholt på vegne av kollegaer ved  Institutt for privatrett. Den ble trykket i Aftenposten 6. oktober 2010.

Publisert 27. sep. 2010 08:54

Mads Andenæs er blitt redaktør for en bokserie utgitt av Brill/Nijhoff:  International Trade Law Series med nettsiden www.brill.nl/nint.

Publisert 22. sep. 2010 15:11

Administrasjonsbygningen på Blindern har fått navnet Lucy Smiths hus. Les artikkelen i Uniforum.

 

Publisert 22. sep. 2010 10:41

Av Gunnar Nordén

Cooperative Investments under Incomplete Contracts with Expectation Damages and Quality Thresholds: Intermediate Range Equilibrium Structure.

Publisert 21. sep. 2010 10:29

Redaktør: Kirsti Strøm-Bull

Innenfor naturressursretten er det noen rettsforhold som har gjennomløpt en lang historisk utvikling, som for eksempel reglene om eiendomsrett og bruksrettigheter til fast eiendom. Rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringene er av langt nyere dato. Bokens bidrag avspeiler dette spenn både i temaer og rettshistorisk tilbakeblikk.

Publisert 16. sep. 2010 13:50

Beate Sjåfjell er utnevnt som ekspert i europeisk selskapsrett for Europaparlamentet, for perioden 2010-2014.

Publisert 20. aug. 2010 11:28

Av Endre Stavang

Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Publisert 27. juli 2010 11:23

Av Erling Selvig og Kåre Lilleholt.

Boken er en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten som er tilpasset læringskravene i kjøpsrettsfaget.

Publisert 8. juli 2010 16:45

Av Ole Andenæs

Rådighet over selskapsmassen ved fusjon

Publisert 26. mai 2010 09:42

Av Hans Petter Graver

Undertittel: Keiserens garderobe og andre essays

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Geir Woxholth

Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå fagets kjerneelementer.
 

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Mads Henry Andenæs

3. utgave

Boken handler om rettsreglene om konkurs og andre former for kreditorbeslag i en skyldners formuesgoder.

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Harald Irgens-Jensen

Undertittel: Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Peter Hambro

Tilbakekall av testamenter er nyttig for jurister og andre som jobber med arverettslige emner.

Publisert 12. mai 2010 10:06

Professor Mads Henry Andenæs har skrevet en ny utgave av boken Rettskildelære.

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.