Aktuelle saker - Side 7

Publisert 22. sep. 2010 10:41

Av Gunnar Nordén

Cooperative Investments under Incomplete Contracts with Expectation Damages and Quality Thresholds: Intermediate Range Equilibrium Structure.

Publisert 21. sep. 2010 10:29

Redaktør: Kirsti Strøm-Bull

Innenfor naturressursretten er det noen rettsforhold som har gjennomløpt en lang historisk utvikling, som for eksempel reglene om eiendomsrett og bruksrettigheter til fast eiendom. Rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordringene er av langt nyere dato. Bokens bidrag avspeiler dette spenn både i temaer og rettshistorisk tilbakeblikk.

Publisert 16. sep. 2010 13:50

Beate Sjåfjell er utnevnt som ekspert i europeisk selskapsrett for Europaparlamentet, for perioden 2010-2014.

Publisert 20. aug. 2010 11:28

Av Endre Stavang

Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Publisert 27. juli 2010 11:23

Av Erling Selvig og Kåre Lilleholt.

Boken er en lettlest og pedagogisk fremstilling av kjøpsretten som er tilpasset læringskravene i kjøpsrettsfaget.

Publisert 8. juli 2010 16:45

Av Ole Andenæs

Rådighet over selskapsmassen ved fusjon

Publisert 26. mai 2010 09:42

Av Hans Petter Graver

Undertittel: Keiserens garderobe og andre essays

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Geir Woxholth

Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå fagets kjerneelementer.
 

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Mads Henry Andenæs

3. utgave

Boken handler om rettsreglene om konkurs og andre former for kreditorbeslag i en skyldners formuesgoder.

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Harald Irgens-Jensen

Undertittel: Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Peter Hambro

Tilbakekall av testamenter er nyttig for jurister og andre som jobber med arverettslige emner.

Publisert 12. mai 2010 10:06

Professor Mads Henry Andenæs har skrevet en ny utgave av boken Rettskildelære.

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.

 

 

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Boken utforsker et av konkurranserettens prinsipielt viktigste problemfelt: forholdet mellom det offentlige og private ansvar der konkurransen på markedet er kunstig begrenset.

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Av Thomas Rieber-Mohn

I denne boken drøftes om og i hvilken utstrekning privatkopieringsregelen kan opprettholdes i de nye digitale omgivelsene, og det undersøkes videre om og på hvilken måte lovgiver bør gripe inn for å sikre at det faktisk er mulig å fremstille private kopier i medhold av § 12.

 

 

Publisert 6. mai 2010 14:43

Av Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.)

Mål og rett - Juristmållaget 75 år

Publisert 13. apr. 2010 11:39

Av André Bjerketveit

Indemnity- and hold harmless-klausuler

Prosjekt publikasjon nr. 7 fra prosjektet "Anglo-American Contract Models"

Publisert 2. feb. 2010 11:19

Av Harald Irgens-Jensen

Undertittel: Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes

Publisert 21. jan. 2010 13:04

Av Peter Hambro

Tilbakekall av testamenter er nyttig for jurister og andre som jobber med arverettslige emner.