Aktuelle saker - Side 8

Publisert 12. mai 2010 10:06

Boken utforsker et av konkurranserettens prinsipielt viktigste problemfelt: forholdet mellom det offentlige og private ansvar der konkurransen på markedet er kunstig begrenset.

Publisert 12. mai 2010 10:06
Publisert 12. mai 2010 10:06

Av Thomas Rieber-Mohn

I denne boken drøftes om og i hvilken utstrekning privatkopieringsregelen kan opprettholdes i de nye digitale omgivelsene, og det undersøkes videre om og på hvilken måte lovgiver bør gripe inn for å sikre at det faktisk er mulig å fremstille private kopier i medhold av § 12.

 

 

Publisert 6. mai 2010 14:43

Av Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.)

Mål og rett - Juristmållaget 75 år

Publisert 13. apr. 2010 11:39

Av André Bjerketveit

Indemnity- and hold harmless-klausuler

Prosjekt publikasjon nr. 7 fra prosjektet "Anglo-American Contract Models"

Publisert 2. feb. 2010 11:19

Av Harald Irgens-Jensen

Undertittel: Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes

Publisert 21. jan. 2010 13:04

Av Peter Hambro

Tilbakekall av testamenter er nyttig for jurister og andre som jobber med arverettslige emner.

Publisert 8. jan. 2010 11:17

Av Mads Henry Andenæs

3. utgave

Boken handler om rettsreglene om konkurs og andre former for kreditorbeslag i en skyldners formuesgoder.

Publisert 4. jan. 2010 11:36

Av Geir Woxholth

Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå fagets kjerneelementer.
 

Publisert 17. des. 2009 16:03

Av Thomas Rieber-Mohn

I denne boken drøftes om og i hvilken utstrekning privatkopieringsregelen kan opprettholdes i de nye digitale omgivelsene, og det undersøkes videre om og på hvilken måte lovgiver bør gripe inn for å sikre at det faktisk er mulig å fremstille private kopier i medhold av § 12.

 

 

Publisert 2. des. 2009 15:04

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.

 

 

Publisert 19. nov. 2009 13:07

Professor Mads Andenæs er utnevnt av Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, til Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur.

Publisert 30. sep. 2009 09:45

Professor Mads Henry Andenæs har skrevet en ny utgave av boken Rettskildelære.

Publisert 29. sep. 2009 11:47

Boken utforsker et av konkurranserettens prinsipielt viktigste problemfelt: forholdet mellom det offentlige og private ansvar der konkurransen på markedet er kunstig begrenset.

Publisert 23. sep. 2009 14:20

Tidligere stipendiat ved IFP John Asland ble tildelt H.M. Kongens gullmedalje på Universitetets årsfest 2. september 2009.

Publisert 17. sep. 2009 10:21
Publisert 26. aug. 2009 10:00
Publisert 21. aug. 2009 12:08
Publisert 18. aug. 2009 10:28
Publisert 18. aug. 2009 10:20
Publisert 11. aug. 2009 13:54
Publisert 6. aug. 2009 12:15
Publisert 7. juli 2009 14:27
Publisert 24. juni 2009 10:34
Publisert 19. juni 2009 10:38