Arrangementer

Se også arrangementer som konferanser, disputaser, prøveforelesninger etc under våre Forskningssider.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 4. jan. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest

Internt planleggingsmøte for forskergruppen.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Tid og sted: 9. jan. 2018 10:00 - 14:00, Kjerka, University of Oslo, Domus Media Vest

The University of Oslo is hosting a workshop which focusses on the complex interaction between the increasingly important body of European regulatory principles (ranging from direct regulation to soft law), which directly address core issues of environmental sustainability and current regulation of the corporation as business entity in the member states of the EU and additional European states. The workshop will be conducted in a comparative context with contributions from US academics in the Field.

Tid og sted: 11. jan. 2018 10:00 - 12. jan. 2018 13:00, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Institutt for privatretts nyttårssymposium.

Privatrettssymposiet er et årlig arrangement i regi av Institutt for privatrett, og avholdes for første gang 2018.

Tid og sted: 11. jan. 2018 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Veilederseminar for veiledere og studenter.

Ved forskergruppeleder Beate Sjåfjell.

Åpent for alle.

Tid og sted: 16. jan. 2018 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Saken gjelder spørsmål om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse der en person med rett til brukerstyrt personlig assistanse bytter leverandør av tjenesten.

Advokat Kjetil Edvardsen presenterer dommen.