Arrangementer

Se også arrangementer som konferanser, disputaser, prøveforelesninger etc under våre Forskningssider.

Kommende arrangementer

Tid og sted: 26. okt. 2017 09:00 - 17:30, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gate 47

Arbeidsrettsgruppens høstseminar 2017.

For inviterte deltakere.

Tid og sted: 26. okt. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Andrea Dahlum, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Tid og sted: 27. okt. 2017 09:00 - 16:15, Ministry of Economic Development, Room “Gęsickiej”, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warsaw, Poland
International conference on Sustainability in Supply Chains on Friday 27 October 2017 in Poland.  
 
Wersja polska poniżej / For Polish see below.  
Tid og sted: 31. okt. 2017 12:00 - 13:00, St. Olavs gate 23, 3. etasje

Har EMD tolket retten til privatliv i arbeidsforhold så utvidende bestemmelsen nå også verner økonomiske og sosiale rettigheter?

Vitenskapelig assistent Kajsa Tafjord Normannseth presenterer avhandlingen sin.

Tid og sted: 1. nov. 2017 15:00 - 16:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område i Norge, ved Tone Linn Wærstad, Postdoktor Institutt for privatrett.

Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister", ved Thomas Rønning, Høyskolelektor.