Arrangementer

Se også arrangementer som konferanser, disputaser, prøveforelesninger etc under våre Forskningssider.

Kommende 5 dager

27 mars
Tid og sted: 27. mars 2017 17:00 - 19:00, Kjerka, DMV, Karl Johans gate 47

Ambassador Giorgio Novello opens and introduces the event.

Professor Mads Andenas, “National law, international law, European law – 60 years with the Treaty of Rome”. Comment by Ludovica Chiussi, Research Fellow at the Faculty of Law.

Light refreshments at entry and after formal part. (Speeches will not exceed 30 minutes.)

28 mars
Tid og sted: 28. mars 2017 08:30 - 10:15, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

Midtveisevaluering for stipendiat Gunnar Aardal som vil presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Han er tilknyttet Det juridiske fakultets doktorgradsprogram, men har sin arbeidsplass på Bedriftsøkonomisk Institutt.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 29. mars 2017 12:00 - 13:00, Kjerka, DMV

Vårsemesterets tredje Lunsj med fag, og med følgende tema:

"Litt om Høyesteretts betydning i erstatningsretten -  illustrert ved ti høyesterettsdommer". Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland kommer til oss, og forteller om et knippe erstatningsrettslige dommer fra hans tid i Høyesterett.

Vi oppfordrer alle til å delta i felles faglig diskusjon ved Instituttet!

Tid og sted: 30. mars 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Eli Rudshagen, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

 

 

Tid og sted: 6. apr. 2017 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Stipendiat Erlend Eriksen Gjein oppdaterer om faglig nytt i selskapsretten.

 Åpent for alle.

 

Tid og sted: 20. apr. 2017 - 21. apr. 2017, Konsistorin Sali, University Main Building, Fabianinkatu 33, 2nd floor, Helsinki

The InterTran Research Group for Sustainable Business and Law, University of Helsinki and Aalto University School of Business in collaboration with the SMART project, University of Oslo are organising an international conference on Sustainable and Efficient Transport Systems – The Role of Transport in the Sustainable Circular Economy.

Tid og sted: 24. apr. 2017 09:00 - 13:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Når immaterialrettigheter reguleres i kontrakt, «passer» ikke kjøps- og kontraktsrettslige regler like godt. Hva gjelder da? Og hvordan håndterer vi det paradoks som eksklusivitet og konkurranseforbud i avtaler om immaterielle rettigheter reiser i konkurranseretten?